ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK 1 İŞL107 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uzmanlık alanındaki bir problemi matematik diline aktarır, gerekli çözüm yöntemini tespit edip uygun çözümü tespit eder.
  2-Sosyal bilimlerde ortaya çıkan problemi analiz eder
  3-Matematik bilgisini farklı disiplinlerle ilişkilendirir
  4-Grafik verilerini okur ve bu verilerden çıkarım yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   140
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,67 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kümeler, Sayı Kümeleri K1 Bölüm 1 K3 Bölüm1.1 ve Bölüm 1.2
  2 Üslü ve Köklü Sayılar K2 Bölüm 1.8 ve Bölüm 1.9
  3 Özdeşlikler, Denklemler, Eşitsizlikler (1) K3 Bölüm 1.5, Bölüm 1.8 ve Bölüm 1.10
  4 Özdeşlikler, Denklemler, Eşitsizlikler (2) K1 Bölüm 3 K3 Bölüm 1.5, Bölüm 1.8 ve Bölüm 1.10
  5 Çarpanlara Ayırma, Mutlak Değer K1 Bölüm 2.8 ve Bölüm 3.3
  6 Fonksiyonlar-Doğrusal Fonksiyonlar K1 Bölüm 4 K3 Bölüm 2.1 ve Bölüm 2.2
  7 Doğrusal Fonksiyonların Grafiğinin Çizilmesi K2 Bölüm 4.3
  8 Ara Sınav
  9 Doğrusal Fonksiyonların Uygulamaları (1) K1 Bölüm 5 K3 Bölüm 2.2.3
  10 Doğrusal Fonksiyonların Uygulamaları (2) K1 Bölüm 5 K3 Bölüm 2.2.3
  11 Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar-Parabolik Fonksiyon, Polinom Fonksiyon, Rasyonel Fonskiyon K1 Bölüm 6
  12 Üstel Fonksiyon, Logaritmik Fonksiyon K3 Bölüm 4 K2 Bölüm 6
  13 Doğrusal Olmayan Fonksiyonların Uygulamaları K1 Bölüm 6
  14 Vektörler ve Matrisler, Matris İşlemleri K3 Bölüm 6 K2 Bölüm 8
  15 Doğrusal Denklem Sistemlerinin Matris Gösterimi K3 Bölüm 7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Burak Keskin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Sayılar, Kümeleri, Denklemler, Özdeşlikler, Eşitsizlikler, Doğrusal Fonksiyonlar ve Uygulamaları, Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar ve Uygulamaları
  Kaynaklar K1: Aytaç vd., Sosyal Bilimlerde Matematik, Ezgi Kitabevi, 2013 K2: Balcı, Temel Matematik, Palme Yayıncılık, 2016 K3: Kuruüzüm ve Çetin, Uygulamalı Matematik, 2017
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Uzmanlık alanında gerekli olan matematik altyapısını vermek, matematik problemini çözme ve analiz etme yeteneği kazandırmak.
  Dersin İçeriği Kümeler, Sayılar, Üslü ve Köklü Sayılar, Özdeşlikler, Denklemler, Eşitsizlikler, Çarpanlara Ayırma, Mutlak Değer, Fonksiyonlar-Doğrusal Fonksiyonlar, Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar, Vektörler ve Matrisler, Matris İşlemleri, Doğrusal Denklem Sistemlerinin Matris Gösterimi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek 5
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 3
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 4
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak 1
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak 2
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak 1
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak -
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak -
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak -
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak -
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak -
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster