ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK 1 İŞL213 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çeşitli bilimsel araştırmalarda kullanılacak değişkenleri tanımlar,
  2-Değişkenlere ilişkin veri toplar, düzenler ve değerlendirir
  3-Temel istatistik terimlerini kavrar ve doğru bir şekilde kullanır
  4-Olasılık teorisini tanımlar ve farklı durumlar için uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013535
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015555
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel Kavramlar (Anakitle, Örnek, Parametre, İstatistik, Değişken, Değişken Türleri, Veri, Veri Türleri, Ölçüm Seviyeleri) K1: 1. Bölüm
  2 Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi, Tablo ve Grafiksel Gösterimler K1: 2. Bölüm
  3 Merkezi Eğilim Ölçüleri (1) K1: 3. Bölüm
  4 Merkezi Eğilim Ölçüleri (2) K1: 4. Bölüm
  5 Değişkenlik Ölçüleri K1: 5. Bölüm
  6 Asimetri Ölçüleri K1: 6. Bölüm
  7 Saymanın Temel Kuralları (Permütasyon Kombinasyon), Temel Olasılık Kavramları K1: 7. Bölüm
  8 Ara Sınav
  9 Temel Olasılık Kuralları, K1: 8. Bölüm
  10 Koşullu Olasılık, Bağımlı-Bağımsız Olaylar K1:9. Bölüm
  11 Bayes Teoremi K1: 10. Bölüm
  12 Kesikli Olasılık Dağılımları (Kesikli Uniform Dağılım, Bernoulli Dağılımı, Binom Dağılımı, Negatif Binom Dağılımı, Multinom Dağılım) K1: 11. Bölüm
  13 Kesikli Olasılık Dağılımları (Geometrik Dağılım, Hipergeometrik Dağılım, Poisson Dağılımı) K1: 12. Bölüm
  14 Sürekli Olasılık Dağılımları (Sürekli Uniform Dağılım, Üstel Dağılım) K1: 13. Bölüm
  15 Sürekli Olasılık Dağılımları (Normal Dağılım) K1: 14. Bölüm
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Pembe GÜÇLÜ Burak KESKİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Koç, H. (2020) Sosyal Bilimlerde İstatistik 1 Ders Notu
  Yardımcı Kitap Newbold, P. (2009). Statistics for Business and Economics. Prentice Hall: New Jersey. Ayçin, E., Kabak, M., Güçlü, P. Ve Özveri O. (2018). Excel ve SPSS Uygulamalı İşletme İstatistiği Ankara: Nobel Bowerman, B. L., O`Connell, R. T., & Orris, J. B. (2004). Essentials of business statistics. New York, NY: McGraw-Hill/Irwin Weiers, R.M. (2011). Introduction to Business Statistics. South-Western Cengage Learning: Canada.
  Dersin Amacı Sosyal bilimlerde kullanılan istatistik tekniklerinin temelini oluşturmak, öğrencilerin verileri istatistiksel olarak değerlendirebilmesini, yorumlayabilmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Tamel kavramlar, tanımsal istatistikler, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, asimetri ölçüleri, olasılık, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek 5
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 3
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 4
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak 2
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak 1
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak -
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak -
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak -
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak 2
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak -
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak -
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster