ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK 2 İŞL214 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel araştırmalarda uygun örnekleme yöntemini kullanır
  2-Örnek verilerinden yararlanarak anakitle hakkında tahminlerde bulunur,
  3-Probleme uygun istatistiksel analiz tekniğini seçerek uygular,
  4-Analiz sonuçlarını yorumlar ve değerlendirir
  5-Değişkenler arası ilişkiyi sınar,
  6-Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini modeller
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Örnekleme Yöntemleri
  2 Örnekleme Dağılımları, Merkezi Limit Teoremi, Tahminleme (Tahminleyicilerin Özellikleri)
  3 Tahminleme ve Güven Aralığı (Nokta Tahmini, Aralık Tahmini, Chebyshev Teoremi, Ampirik Kural, Büyük Örneklerde Anakitle Ortalaması için Güven Aralığı Tahmini)
  4 Güven Aralığı Tahmini (Küçük Örneklerde Anakitle Oranı için Güven Aralığı Tahmini, Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi)
  5 Güven Aralığı Tahmini (Anakitle Varyansı için Güven Aralığı Tahmini, Büyük Örneklerde İki Anakitle Ortalaması Arasındaki Farkın Güven Aralığı)
  6 Güven Aralığı Tahmini (Küçük Örneklerde İki Anakitle Ortalaması Arasındaki Farkın Güven Aralığı, Büyük Örneklerde İki Anakitle Oranı Arasındaki Farkın Güven Aralığı)
  7 Hipotez Testleri (Anakitle Ortalaması için Hipotez Testleri)
  8 Ara Sınav
  9 Hipotez Testleri (Anakitle Oranı için Hipotez Testi, Anakitle Varyansı için Hipotez Testi)
  10 Hipotez Testleri (İki Anakitle Ortalaması Arasındaki Fark için Hipotez Testleri)
  11 Hipotez Testleri (İki Anakitle Oranı Arasındaki Fark için Hipotez Testi, İki Anakitle Varyansının Farkının Hipotez Testi, Üç veya Daha Fazla Anakitle Ortalamasının Karşılaştırılmasına İlişkin Hipotez Testi)
  12 Ki-Kare İyi Uyum Testleri
  13 Ki-Kare Bağımsızlık Testleri
  14 Kovaryans ve Korelasyon Analizi
  15 Regresyon Analizi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Pembe GÜÇLÜ Burak KESKİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ayçin, E., Kabak, M., Güçlü, P. Ve Özveri O. (2018). Excel ve SPSS uygulamalı İşletme İstatistiği, Ankara: Nobel.
  Yardımcı Kitap Tütek, H. Ve Gümüşoğlu, Ş. (2008). İşletme İstatistiği. İstanbul: Beta Newbold, P. (2009). Statistics for Business and Economics. Prentice Hall: New Jersey. Bowerman, B. L., O`Connell, R. T., & Orris, J. B. (2004). Essentials of business statistics. New York, NY: McGraw-Hill/Irwin Weiers, R.M. (2011). Introduction to Business Statistics. South-Western Cengage Learning: Canada.
  Dersin Amacı Öğrencilerin, karar problemlerinin çözümünde çeşitli istatistiksel yöntemlerden faydalanabilmelerini sağlamak
  Dersin İçeriği Örnekleme, örnekleme yöntemleri, örnekleme dağılımları, merkezi limit teoremi, güven aralığı, hipotez testi, ki-kare testleri, kovaryans, korelasyon, regresyon analizi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek 5
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 2
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 3
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak 1
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak 1
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak -
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak -
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak -
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak 1
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak -
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak -
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster