ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Finansal Yönetim 1 İŞL305 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletmelerde finansal yönetime ilişkin fonksiyonları tanımlar
  2-Finansal tablolardan hareketle firmanın finansal analizini yapar.
  3-Finansal planlama ve denetim işlevlerini etkili bir şekilde yerine getirir.
  4-Fon kaynaklarını, nakdi, alacakları ve stokları etkili bir şekilde kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013535
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015555
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Finansmana ilişkin temel kavramlar K1- Bölüm 1
  2 Finansal amaç fonksiyonu, finansın fonksiyonları, finans fonksiyonunun firma içerisindeki yeri K1- Bölüm 1
  3 Finansal analiz; Oran analizi K1- Bölüm 2
  4 Finansal analiz; Karşılaştırmalı analiz, dikey yüzdeler analizi, eğilim yüzdeleri analizi K1-Bölüm 2
  5 Kaldıraç analizi, başabaş noktası analizi K1- Bölüm 2
  6 Kısa vadeli finansal planlama; Bütçeler (1) K1- Bölüm 3
  7 Kısa vadeli finansal planlama; Bütçeler (2) K1- Bölüm 3
  8 Ara Sınav
  9 Uzun vadeli finansal planlama (1) K1-Bölüm 3
  10 Uzun vadeli finansal planlama (2) K1-Bölüm 3
  11 İşletme sermayesi yönetimi K2-Bölüm 10
  12 Nakit yönetimi K3-Bölüm 6
  13 Alacak Yönetimi K3- Bölüm 7
  14 Stok Yönetimi (1) K3- Bölüm 7
  15 Stok Yönetimi (2) K3-Bölüm 7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Erol Yener
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1 - Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Avcıol Basom Yayım, İstanbul, 1998. K2 - Halil Sarıaslan ve Cengiz Erol, Finansal Yönetim: Kavramlar, Kurumlar ve İlkeler, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2008. K3 - Famil Şamiloğlu vd., Finansal Yönetim, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2012.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İşletmelerde finansman fonksiyonunun yeri, önemi, finansal analiz, finansal planlama, nakit yönetimi, alacak yönetimi ve stok yönetimi konularında öğrencileri bilgi sahibi yapmak, bu konularla ilgili öğrencilerin muhakeme yeteneğini geliştirmek.
  Dersin İçeriği Finansman fonksiyonu, finansal analizi (oran analizi, kaşılaştırmalı analiz, dikey yüzdeler analizi, eğilim yüzdeleri analizi), kaldıraç analizi, başabaş analizi, finansal planlama, işletme sermayesi yönetimi, alacak yönetimi, nakit yönetimi, stok yönetimi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek 4
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 4
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 4
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak 2
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak 2
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak 4
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak 1
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 1
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak 2
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak 2
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak 2
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster