ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Finansal Yönetim 2 İŞL306 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletmelerde finansal yönetime ilişkin fonksiyonları tanımlar
  2-Değerleme ve yatırım kararı verir.
  3- İşletmelerin finansal sorunlarına çözüm yolları sunar.
  4-Finansal piyasalar ile ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri ve olayları analiz eder ve yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Paranın Zaman Değeri, Faiz Hesaplamaları, Anüite Hesaplamaları
  2 Yatırım Politikası ; Sermaye Bütçelemesi
  3 Sermaye Bütçeleme Yöntemleri
  4 Sermaye Bütçeleme Yöntemleri
  5 Finansman Politikası ; Kaynak Maliyeti
  6 Borç, Özsermaye Maliyeti, Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
  7 Hisse Senedi - Tahvil Değerleme
  8 Ara Sınav
  9 Sermaye Yapısı, Sermaye Yapısı Yaklaşımları
  10 Optimal Sermaye Yapısı, HBG Analizi
  11 Kar Dağıtım Politikası; Kar Dağıtım Kararları
  12 Kar Dağıtım Hesaplamaları
  13 Alternatif Finansman Yöntemleri; Leasing, Factoring
  14 İşletmelerde Finansal Başarısızlık Nedenleri; Alınabilecek Önlemler
  15 Dönem Değerlendirmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Erol YENER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar - Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, AvcıolBasom Yayım, İstanbul, 1998. - Halil Sarıaslan ve Cengiz Erol, Finansal Yönetim: Kavramlar, Kurumlar ve İlkeler, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2008. - Richard A. Brealey, Stewart C. Meyers ve Franklin Allen, Principles of Corporate Finance, Second Edition, McGraw-Hill, New York, 2011.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Faiz hesaplamaları, finansın temel fonksiyonları; yatırım, finansman ve temettü politikası hakkında öğrencileri bilgi sahibi kılarak, bu konularda öğrencilerin yorum ve analiz yeteneğinin geliştirilmesi.
  Dersin İçeriği Paranın Zaman Değeri, Faiz Hesaplamaları, Yatırım Politikası ; Sermaye Bütçelemesi, Finansman Politikası: Kaynak Maliyeti, Optimal Sermaye Yapısı : HBG Analizi, Temettü Politikası, Leasing, Factoring
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek 4
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 3
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 4
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak 2
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak 3
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak 3
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak -
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 3
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak 5
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak 1
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak 1
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster