ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ticaret Hukuku İŞL481 GÜZ 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ticaret hukuku ile ilgili temel kavramları tanımlar
  2-Tacir olmanın hukuksal sonuçlarını yorumlar
  3-Hukukta rekabet kavramı tanımlar
  4-Ticaret şirketlerinin sınıflandırmasını yapar ve şirket ortaklarının hak ve sorumluluklarını açıklar.
  5-Kıymetli evrakı tanımlayabilecek ve bunların kullanımlarının sonuçlarını irdeler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ticaret Hukuku Kavramı
  2 Ticari İşletme Kavramı, tanımı ve unsurları
  3 Ticari İş
  4 Tacir ve tacir yardımcıları kavramları ve bu sıfatların sonuçları
  5 Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı
  6 Ticaret Sicili
  7 Marka
  8 Ara Sınav
  9 Haksız Rekabet
  10 Ortaklık kavramı, tanımı ve unsurları
  11 Adi ve Kollektif ortaklığın kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi
  12 Komandit Ortaklıklar, kuruluşları, işleyişleri ve sona ermeleri
  13 Anonim ve Limited Ortaklıklar, kuruluşları, işleyişleri ve sona ermeleri
  14 Kıymetli Evrak tanımı ve unsurları
  15 Poliçe, Bono ve Çek
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Mehmet Yeşiller
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ticari İşletme Hukuku,Tamer Bozkurt, 2012. Kıymetli Evrak Hukuku, Mehmet Bahtiyar, 2012.
  Yardımcı Kitap Türk Ticaret Kanunu
  Dersin Amacı Öğrencilere ticaret hukuku ile ilgili genel bilgiler vermektir.
  Dersin İçeriği Ticaret hukuku kavramı, ticari işletme kavramı, ticari ve tacir yardımcıları, ticaret ünvanı ve işletme adı, ticaret sicili, marka, haksız rekabet,ortaklık kavramı ve ortaklık çeşitleri, kuruluşları,işleyişleri ve sona ermeleri, kıymetli evrak tanımı, poliçe, bono ve çek konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek -
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 3
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 4
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak -
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak 3
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak 2
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak -
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 2
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak -
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak -
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak 5
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster