ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  PAZARLAMA İLKELERİ İŞL201 GÜZ 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Pazarlamanın günümüz dünyasındakini önemini özetler
  2-Pazarlama kavramının tarihsel gelişimini özetler
  3-Pazarlamanın temel kavramlarını tanımlar
  4-Tüketici davranışını yorumlar
  5-Pazarlama karması elemanlarını tanımlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   164
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,47 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar K1 BÖLÜM 1
  2 Pazarlamaya Giriş: Pazarlamanın Tanımı, Amacı, Önemi ve Tarihsel Gelişimi K1 BÖLÜM 2
  3 Pazar ve Pazarlama Çevresi K1 BÖLÜM 3
  4 Tüketici Pazarı ve Tüketici Davranışı K1 BÖLÜM 9
  5 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazar Araştırması K1 BÖLÜM 6
  6 Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve konumlandırma (1) K1 BÖLÜM 8
  7 Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve konumlandırma (2) K1 BÖLÜM 8
  8 Ara Sınav
  9 Ürün kararları ve yönetimi K1 BÖLÜM 12
  10 Fiyat ve fiyatlandırma K1 BÖLÜM 14
  11 Tutundurma çabaları: reklam, satış teşvik ve halkla ilişkiler K1 BÖLÜM 16
  12 Dağıtım kanalları ve dağıtım politikaları K1 BÖLÜM 15
  13 Öğrenci Sunumları (1)
  14 Öğrenci Sunumları (2)
  15 Öğrenci Sunumları (3)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Emre Şahin Dölarslan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Zeliha ESER, SEZER KORKMAZ VE SEVGİ AYŞE ÖZTÜRK. PAZARLAMA. SİYASAL KİTABEVİ.
  Yardımcı Kitap K2. Remzi ALTUNIŞIK, Şuayıb ÖZDEMİR ve Ömer TORLAK (2006) Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, İstanbul. K3.Cemal YÜKSELEN, Pazarlama İlkeler Yönetim ve Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, 2007 K4. İsmet MUCUK, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, 2006
  Dersin Amacı Öğrencilerin pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme, dağıtım ve fiyatlandırma konuları hakkında temel bilgiler edinmeleridir.
  Dersin İçeriği Pazarlamanın tarihsel gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme, dağıtım ve fiyatlandırma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek 1
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 3
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 2
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak 2
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak 3
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak 3
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak -
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 4
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak -
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak -
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak 2
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster