ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İşletme Bilimine Giriş İŞL181 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. BD 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletmeciliğin temel kavramlarını tanımlar
  2-İşletme türlerini ve hukuki yapılarını tanımlar
  3-İşletmelerin kuruluşu hakkında değerlendirme yapar
  4-İşletmelerin temel ve destekleyici fonksiyonlarını tanımlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar, işletme biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi
  2 İşletmenin amaçları
  3 İşletmenin çevresi
  4 İşletmelerin sınıflandırılması ve hukuki yapıları
  5 İşletmelerin kuruluşu ve kapasite planlaması
  6 İşletme fonksiyonları (üretim, pazarlama, finansman, insan kaynakları, arge, halkla ilişkiler )
  7 Üretim kavramı ve üretim yönetimi
  8 Ara Sınav
  9 Pazarlama kavramı, pazarlama anlayışları
  10 Pazarlama karması elemanları (mamül, fiyat, tutundurma, dağıtım)
  11 Pazarlama karması elemanları (mamül, fiyat, tutundurma, dağıtım)
  12 İşletmelerin finansmanı, finansal yapısı, finansman türleri, finansman kaynakları
  13 İşletmelerde insan kaynakları yönetimi
  14 Ar-ge fonksiyonu
  15 Halkla ilişkiler fonksiyonu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Emre Şahin Dölarslan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Doğan Tuncer, Doğan Yaşar Ayhan, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitabevi, 2009. İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2003.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları, işletmelerin temel fonksiyonlarını tanıtmak, işletmelerin amaçları, sorumlulukları, sınıflandırılmaları, kuruluş çalışmaları, çevreleri hakkında bilgi bilgi vermek.
  Dersin İçeriği İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar, işletme biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İşletmenin amaçları, çevresi, sınıflandırılması ve hukuki yapıları, kuruluşu ve kapasite planlaması, İşletme fonksiyonları, Üretim kavramı ve üretim yönetimi, Pazarlama kavramı, pazarlama anlayışları, Pazarlama karması elemanları , İşletmelerin finansmanı, finansal yapısı, finansman türleri, finansman kaynakları, İşletmelerde insan kaynakları yönetimi, Ar-ge fonksiyonu, Halkla ilişkiler fonksiyonu
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek 5
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 4
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 4
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak 5
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak 2
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak 3
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak -
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak -
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak 4
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak -
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak 3
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster