ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Muhasebe İŞL111 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. BD 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Muhasebenin anlamını, amacını, işlevlerini, genel kabul görmüş muhasebe kavramlarını ve ilkelerini tanımlayarak yorumlar
  2-İşletmelerin tutmak zorunda olduğu ticari defterleri, temel finansal tabloları tanır
  3-Hesap kavramını ve muhasebe hesapların işleyişini öğrenerek uygular
  4-Muhasebe sürecini kavrayarak uygular
  5-Dönen varlıklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesini kavrayarak uygular
  6-Duran varlıklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesini kavrayarak uygular
  7-Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesini kavrayarak uygular
  8-Özkaynaklara ilişkin işlemleri muhasebeleştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0133
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   107
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,57 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İşletme ve muhasebenin tanımı, muhasebenin işlevleri, muhasebe kuramının temel özellikleri, genel kabul görmüş muhasebe kavramları ve ilkeleri, işletmelerin tutmak zorunda olduğu ticari defterler, temel finansal tablolar, bilânçonun tanımı ve temel bilânço eşitliği K1- BÖLÜM 1, K1- BÖLÜM 3
  2 Hesap kavramı,hesap planı ve hesapların kodlanması, muhasebe kayıt yöntemleri K1- BÖLÜM 2
  3 Muhasebe süreci ve açılış kaydının yapılması K1- BÖLÜM 2, K1- BÖLÜM 4
  4 Bilanço hesaplarının tanıtılması, katma değer vergisinin tanıtılması K1- BÖLÜM 6
  5 Stoklar hesap grubuna ait hesapların işleyişi ve muhasebeleştirilmesi-I K1-BÖLÜM 7
  6 Stoklar hesap grubuna ait hesapların işleyişi ve muhasebeleştirilmesi-II Hazır değerler hesap grubuna ait hesapların işleyişi ve muhasebeleştirilmesi-I K1- BÖLÜM 7, K1- BÖLÜM 8
  7 Hazır değerler hesap grubuna ait hesapların işleyişi ve muhasebeleştirilmesi-II Ticari ve diğer alacaklar hesap grubuna ait hesapların işleyişi ve muhasebeleştirilmesi K1-BÖLÜM 8, K1-BÖLÜM 9
  8 Ara Sınav
  9 Menkul kıymetler hesap grubuna ait hesapların işleyişi ve muhasebeleştirilmesi K1-BÖLÜM 10
  10 Mali duran varlıklar hesap grubuna ait hesapların işleyişi ve muhasebeleştirilmesi K1-BÖLÜM 11
  11 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar hesap gruplarına ait hesapların işleyişi ve muhasebeleştirilmesi K1-BÖLÜM 12, K1-BÖLÜM 13
  12 Mali borçlar hesap grubuna ait hesapların işleyişi ve muhasebeleştirilmesi K1-BÖLÜM 14
  13 Ticari ve diğer borçlar hesap gruplarına ait hesapların işleyişi ve muhasebeleştirilmesi Öz kaynaklar kavramı ve alt hesaplarının işleyişi ve muhasebeleştirilmesi hakkında bilgi verilmesi K1-BÖLÜM 15, K1-BÖLÜM 16
  14 Dönemsellik kavramının finansal tablolara etkisi hakkında bilgi verilmesi Maliyet hesaplarının incelenmesi K1-BÖLÜM 17, K1-BÖLÜM 18
  15 Gelir tablosu hesaplarının incelenmesi Kapanış kayıtlarının yapılması K1-BÖLÜM 19
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Derya Özarslan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Bayazıtlı E., Çelik, O., Gürdal, K. (2016). Genel Muhasebe, 2. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi
  Yardımcı Kitap
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; muhasebe kayıt sisteminin işleyiş mantığını ortaya koymaktır. Bu amaca uygun olarak dönem sonu finansal tablolarını oluşturmak için gerekli olan temel hesap kalemlerine ilişkin bilgi verilir ve bu kalemlerin nasıl kaydedildiği gösterilir.
  Dersin İçeriği Muhasebenin tanımı, muhasebenin temel kavramları, bilanço ilkeleri, gelir tablosu ilkeleri, bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları, maliyet hesapları, kapanış kayıtlarının yapılması ve dönem sonu finansal tablolarının hazırlanması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek 4
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 1
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 2
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak -
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak -
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak 3
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak -
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 2
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak -
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak 2
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak 1
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster