ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İŞL205 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bireysel ve grup düzeyinde davranışı etkileyen psikolojik etmenleri tanımlar
  2-Örgütsel ilişkileri geliştirme becerisi edinir
  3-Grup ve grup dinamiklerinin etkilerini anlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler15155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3512020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersle İlgili Bilgilendirme Örgütsel Davranışa Giriş K1 Bölüm 1
  2 Örgütsel Davranış Alanının Gelişimi K2 Bölüm 3
  3 Duygular ve Çalışma Yaşamı K1 Bölüm 4
  4 Tutumlar ve İş Tatmini K1 Bölüm 3
  5 Tutumlar (devam) K1 Bölüm 3
  6 Algılama ve Karar Verme K1 Bölüm 6
  7 Kişilik ve Değerler K1 Bölüm 5
  8 Ara Sınav
  9 Motivasyon K1 Bölüm 7
  10 İşyerinde Motivasyon Uygulamaları K1 Bölüm 7
  11 Liderlik K1 Bölüm 12
  12 Gruplar ve Grup Davranışının Temelleri K1 Bölüm 9
  13 Çatışma ve Çatışma Yönetimi K1 Bölüm 14
  14 Örgütsel davranışta güncel konular (güç ve politika, tükenmişlik sendromu, örgütsel sessizlik) K1 Bölüm 13
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Esra Erenler Tekmen
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Örgütsel Davranış, Stephen P. Robbins ve Timothy A. Judge (2012), 14 Basımdan Çeviri (İnci Erdem), Nobel Yayınları: Ankara K2-Örgütsel Davranış, Azize Ergeneli (2017), Nobel Yayınları: Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu ders, temel örgütsel davranış kavramlarına ve bunların çağdaş örgütlerdeki uygulamalarına değinir ve bu kapsamda bir örgüt içindeki insan davranışları ve kişilerarası ilişkilerle ilgili konulara odaklanır. Dersin amacı, bireylerin ve/veya grupların örgüt içerisinde nasıl davrandıklarına ilişkin temel ilkeleri incelemek, bu ilkelerin bireysel performans, örgütsel etkililik ve verimliliği arttırma yönünde nasıl kullanılabileceğini değerlendirmektir.
  Dersin İçeriği Bu ders tutumlar, iş tatmini, örgütsel bağlılık, duygular, duygusal sermaye, kişilik, algı, bireysel karar verme, motivasyon, grup davranışı, liderlik, güç ve politika, çatışma konuları hakkında genel bilgiler sağlar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek 3
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 3
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 4
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak 4
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak -
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak -
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak 4
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 4
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak -
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak -
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak -
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster