ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası İktisat II İKT304 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Açık makroekonominin temel kavramlarını tanımlar
  2-Peşin (spot) ve vadeli (forward) döviz piyasalarının çalışma prensiplerin ve araçlarını kavrar
  3-Ödemeler bilançosunun yorumlar
  4-Dış açıkların nasıl giderilebileceğini önerir
  5-Uluslararası mali piyasaları analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uluslararası Finansın Önemi Seyidoğlu, Blm 12
  2 Döviz Piyasalarının Analizi Seyidoğlu, Blm 12
  3 Vadeli Döviz Piyasaları Seyidoğlu, Blm 13
  4 Türkiye Ekonomisinde Vaka Çalışması: VOB Güncel Malaleler ve Raporlar
  5 Döviz Kuru Değişimini Açıklamaya Yönelik Teoriler Seyidoğlu, Blm 14
  6 Ödemler Bilançosu Seyidoğlu, Blm 11
  7 Türkiye Ekonomisinde Vaka Çalışması: Cari İşlem Açığı Güncel Makale ve Veriler
  8 Ara Sınav
  9 Ödemler Bilançosu Fiyat Denkleşme Mekanizması Seyidoğlu, Blm 15
  10 Ödemeler Bilançosu Gelir Denkleşme Mekanizması Seyidoğlu, Blm 16
  11 Yabancı Sermaye Yatırımları Seyidoğlu, Blm 20
  12 Teknoloji Transferi ve İşgücü Akımları Seyidoğlu, Blm 22
  13 Uluslararası Hizmet Ticareti Seyidoğlu, Blm 23
  14 Uluslararası Para Sistemi Seyidoğlu, Blm 25, 26
  15 Açık Makroekonomi Politikaları Seyidoğlu, Blm 27, 28
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Levent ŞAHİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar ULUSLARARASI İKTİSAT Halil Seyidoğlu,
  Yardımcı Kitap Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı Erdal Ünsal, İmaj Yayınevi, Ankara.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası ekonomik ilişkilerin parasal ve finansal boyutlarını analiz etmektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat bilimi ile ilgili terimleri ve temel teorileri kavrar, uygular ve değerlendirir. 4
  2 Temel matematik ve istatistik bilgisini iktisadın her alanında uygulayabilme bilgisine sahiptir. 3
  3 Paket programlar (E-views, SPSS vb.) yardımıyla iktisadi konuları analiz eder ve değerlendirir. -
  4 Disiplinler arası bilimsel çalışma yapabilme donanımına sahiptir. -
  5 Türkiye ekonomisi üzerinde yorum yapabilme bilgisine sahiptir. 4
  6 İktisat bilimi çerçevesinde güncel ekonomik olayları kavrar, analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Sosyo-ekonomik problemleri bireysel veya grup olarak çözebilme becerisine sahiptir. 4
  8 İktisadi hayatın gerekleri doğrultusunda sorumluluk alabilen girişimcilik vasfına sahiptir. -
  9 Dünya ekonomisini konjonktürel perspektifte analiz eder. 4
  10 İktisadi bir sorunla ilgili proje döngüsünü tanımlar, projeyi hazırlar ve yönetir. -
  11 Alanındaki literatürü takip eder ve yararlanır. 4
  12 Farklı kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu eleman vasfına sahiptir. 4
  13 Bilgisayar yazılımı ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  14 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilir ve geliştirebilir. -
  15 Mesleki ve etik değerlere uygun olarak hareket eder. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster