ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamu Maliyesi İKT311 GÜZ 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kamu maliyesine ilişkin temel kavramlarını tanımlar.
  2-Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin çeşitlerini ve etkilerini tanımlar.
  3-Kamu bütçesinin siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarını tanımlar.
  4-Kamu borçlarını değerlendirir..
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012828
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013838
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kamu maliyesinin tanımı, tarihsel gelişimi ve kamu maliyesi ile ilgili teorik yaklaşımlar K1- Giriş Bölümü
  2 Kamu maliyesinin amaçları ve kamu maliyesinin fonksiyonları K1- Bölüm 1
  3 Kamu hizmetleri ve nitelikleri K1- Bölüm 1
  4 Kamu giderleri ve nitelikleri K1- Bölüm 2
  5 Kamu gelirleri çeşitleri ve ayrımı K1- Bölüm 3
  6 Vergi ile ilgili temel kavramlar K1- Bölüm 3
  7 Vergilerin Ayrımı K1- Bölüm 4
  8 Ara Sınav
  9 Vergi ilkeleri K1- Bölüm 5
  10 Verginin Yansıması K1- Bölüm 6
  11 Bütçe ile ilgili ilkeler, Bütçenin aşamaları K1- Bölüm 9
  12 Türkiye`de bütçe uygulaması K1- Bölüm 9
  13 Devlet borçları K1- Bölüm 7
  14 Yerel Yönetimler Maliyesi K1- Bölüm 8
  15 Maliye politikası K1- Bölüm 10
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Zekayi KAYA
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Pehlivan, O.(2018). Kamu Maliyesi. Celepler Matbaacılık, Trabzon. K2- Ders Notları
  Yardımcı Kitap YK1- Akdoğan, A. Kamu Maliyesi. Gazi Kitabevi, Ankara.
  Dersin Amacı Devletin mali yapısını, kamu harcamaları, kamu gelirleri ve kamu borçlarının nedenlerini ve kaynaklarını, devlet bütçesi ve bütçe ile ilgili konuları kavramak.
  Dersin İçeriği Kamu maliyesi, kamu harcamaları, kamu gelirleri, devlet borçları, yerel yönetimler maliyesi ve bütçe konuları detaylı bir şekilde incelenmektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat bilimi ile ilgili terimleri ve temel teorileri kavrar, uygular ve değerlendirir. 4
  2 Temel matematik ve istatistik bilgisini iktisadın her alanında uygulayabilme bilgisine sahiptir. 1
  3 Paket programlar (E-views, SPSS vb.) yardımıyla iktisadi konuları analiz eder ve değerlendirir. -
  4 Disiplinler arası bilimsel çalışma yapabilme donanımına sahiptir. 2
  5 Türkiye ekonomisi üzerinde yorum yapabilme bilgisine sahiptir. 4
  6 İktisat bilimi çerçevesinde güncel ekonomik olayları kavrar, analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Sosyo-ekonomik problemleri bireysel veya grup olarak çözebilme becerisine sahiptir. 2
  8 İktisadi hayatın gerekleri doğrultusunda sorumluluk alabilen girişimcilik vasfına sahiptir. -
  9 Dünya ekonomisini konjonktürel perspektifte analiz eder. 2
  10 İktisadi bir sorunla ilgili proje döngüsünü tanımlar, projeyi hazırlar ve yönetir. -
  11 Alanındaki literatürü takip eder ve yararlanır. 4
  12 Farklı kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu eleman vasfına sahiptir. -
  13 Bilgisayar yazılımı ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2
  14 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilir ve geliştirebilir. -
  15 Mesleki ve etik değerlere uygun olarak hareket eder. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster