ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  MAKROEKONOMİYE GİRİŞ İKT102 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Makroekonominin temel terim ve yaklaşımlarını tartışır.
  2-Ekonomik tartışmalarla ilgili kendi fikirlerini ifade eder.
  3-Makroekonominin dinamik sürecini analiz eder.
  4-Makroekonominin temel teorilerini öğrenir ve eğilimleri değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015555
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   165
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,5 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Makroekonomiye Genel Bakış ve GSYİHnın Ölçülmesi K1. Bölüm 21
  2 İstihdam ve işsizlik K1. Bölüm 22
  3 Enflasyon ve Phillips Eğris K1. Bölüm 22 ve Bölüm 29
  4 Döviz Kuru ve Faiz Haddi K1. Bölüm 26 ve Bölüm 24
  5 Ödemeler Dengesi K1. Bölüm 26
  6 Toplam Arz Ve Toplam Talep (AD-AS) K1. Bölüm 27
  7 Basit Keynesyen Model: Toplam Harcama-Toplam Gelir Modeli (AI-AE) Modeli K1. Bölüm 28
  8 Ara Sınav
  9 Yatırım Talebi ve Çoğaltan K1. Bölüm 28
  10 Toplam Harcamalar ve Bu Bağlamda Reel Denge K1. Bölüm 28 ve Bölüm 30
  11 Maliye Politikası ve Para Teorisi K1. Bölüm 30 ve Bölüm 31
  12 Para Arzı ve Para Politikası K1. Bölüm 31
  13 Klasik Modelde ve Keynesyen Modelde Genel Denge K1. Bölüm 27, Bölüm 28
  14 Para ve Maliye Politikası: IS-LM Analizi YK1. Bölüm 8.2
  15 Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma K1. Bölüm 23
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Assos. Prof. Dr. Harun YAKIŞIK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Parkin, M. (2008), İktisat, Akademi Yayıncılık, Dokuzuncu baskıdan çeviri.
  Yardımcı Kitap Ülgen, G. (2015). Makro İktisat. İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Ortak Ders
  Dersin Amacı Öğrencilere temel iktisat bilgisini giriş düzeyinde vermek ve çeşitli iktisadi konuları analiz etme ve yorumlama yetkinlikleri kazanmak.
  Dersin İçeriği Bu derste; Milli gelir, nominal ve reel milli gelir, yatırım, tasarruf, toplam talep ve toplam arz, para ve maliye politikalarının makroekonomik etkileri, dış ticaret ve bütçe ayrıntılı olarak tartışılır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat bilimi ile ilgili terimleri ve temel teorileri kavrar, uygular ve değerlendirir. 5
  2 Temel matematik ve istatistik bilgisini iktisadın her alanında uygulayabilme bilgisine sahiptir. -
  3 Paket programlar (E-views, SPSS vb.) yardımıyla iktisadi konuları analiz eder ve değerlendirir. -
  4 Disiplinler arası bilimsel çalışma yapabilme donanımına sahiptir. -
  5 Türkiye ekonomisi üzerinde yorum yapabilme bilgisine sahiptir. 4
  6 İktisat bilimi çerçevesinde güncel ekonomik olayları kavrar, analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Sosyo-ekonomik problemleri bireysel veya grup olarak çözebilme becerisine sahiptir. -
  8 İktisadi hayatın gerekleri doğrultusunda sorumluluk alabilen girişimcilik vasfına sahiptir. -
  9 Dünya ekonomisini konjonktürel perspektifte analiz eder. 3
  10 İktisadi bir sorunla ilgili proje döngüsünü tanımlar, projeyi hazırlar ve yönetir. -
  11 Alanındaki literatürü takip eder ve yararlanır. 3
  12 Farklı kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu eleman vasfına sahiptir. -
  13 Bilgisayar yazılımı ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  14 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilir ve geliştirebilir. 3
  15 Mesleki ve etik değerlere uygun olarak hareket eder. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster