ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  MAKROEKONOMİYE GİRİŞ İKT102 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Makroekonominin temel kavram ve yaklaşımlarını öğrenir
  2-Makroekonomi ile ilgili tartışmalarda fikir beyan edecek yeterliliği elde eder.
  3-Makroekonominin işleyiş dinamiklerini kavrar.
  4-Makroekonominin temel prensiplerine hâkim olup gelişmeleri değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2012525
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   165
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,5 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 GSYİHnın Ölçülmesi ve İktisadi büyüme Michael Parkin
  2 İstihdam, işsizlik ve enflasyon Michael Parkin
  3 İktisadi büyüme, potansiyel ve gerçekleşen GSYİH Michael Parkin
  4 Finans, tasarruf ve yatırım Michael Parkin
  5 Para, fiyat düzeyi ve enflasyon Michael Parkin
  6 Döviz kuru ve ödemeler dengesi Michael Parkin
  7 Toplam talep ve toplam arz Michael Parkin
  8 Ara Sınav
  9 Harcama çarpanları: Keynesyen Model Michael Parkin
  10 Enflasyon ve işsizlik: Phillips eğrisi Michael Parkin
  11 Maliye Politikası Michael Parkin
  12 Konjonktürel dalgalanmalar ve istikrar Michael Parkin
  13 Para politikası Michael Parkin
  14 Para politikasının uygulanması ve aktarımı Michael Parkin
  15 Alternatif para politikası stratejileri Michael Parkin
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Harun YAKIŞIK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Michael Parkin 2008,, İktisat, Akademi Yayıncılık, Dokuzuncu baskıdan çeviri.
  Yardımcı Kitap Tümay Ertek (2011). Temel Ekonomi, Beta yayınevi.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere giriş düzeyinde ekonominin temel bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik konularda analiz ve yorum yapabilecek yeterlilikleri kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat bilimi ile ilgili terimleri ve temel teorileri kavrar, uygular ve değerlendirir. 5
  2 Temel matematik ve istatistik bilgisini iktisadın her alanında uygulayabilme bilgisine sahiptir. -
  3 Paket programlar (E-views, SPSS vb.) yardımıyla iktisadi konuları analiz eder ve değerlendirir. -
  4 Disiplinler arası bilimsel çalışma yapabilme donanımına sahiptir. -
  5 Türkiye ekonomisi üzerinde yorum yapabilme bilgisine sahiptir. 4
  6 İktisat bilimi çerçevesinde güncel ekonomik olayları kavrar, analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Sosyo-ekonomik problemleri bireysel veya grup olarak çözebilme becerisine sahiptir. 2
  8 İktisadi hayatın gerekleri doğrultusunda sorumluluk alabilen girişimcilik vasfına sahiptir. -
  9 Dünya ekonomisini konjonktürel perspektifte analiz eder. 3
  10 İktisadi bir sorunla ilgili proje döngüsünü tanımlar, projeyi hazırlar ve yönetir. -
  11 Alanındaki literatürü takip eder ve yararlanır. 3
  12 Farklı kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu eleman vasfına sahiptir. -
  13 Bilgisayar yazılımı ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  14 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilir ve geliştirebilir. 3
  15 Mesleki ve etik değerlere uygun olarak hareket eder. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster