ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TÜRKİYE EKONOMİSİ İKT405 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye Ekonomisinde dönemler itibariyle yaşanan gelişmeleri yorumlar.
  2-Türkiye Ekonomisinde farklı dönemler arasındaki ilişkileri yorumlar.
  3-Türkiye`de uygulanan ekonomi politikalarının değerlendirir.
  4-Türkiye Ekonomisine ilişkin verileri analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013535
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015555
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Osmanlı`nın son döneminde(1830`lardan 1923`e kadar olan dönem) iktisadi yapının görünümü K2
  2 İzmir İktisat Kongresi ve Kuruluş yıllarında(1923-1930) benimsenen ekonomi anlayışı K1- Bölüm 2
  3 1930`lu yılların başından itibaren devletçi ekonomi politikalarına yönelim ve nedenleri, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Sanayileşme Planları K1- Bölüm 2
  4 İkinci Dünya Savaşı yıllarında ekonomide gelişmeler K1- Bölüm 3
  5 Savaş sonrası iktisat politikasında dönüşüm ve 1950-1960 dönemi K1- Bölüm 4
  6 1960-1978 planlı kalkınma dönemi: 1960-1970 döneminde ekonomide gelişmeler K1- Bölüm 5
  7 1960-1978 planlı kalkınma dönemi: 1971-1978 döneminde ekonomide gelişmeler K1- Bölüm 5
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye Ekonomisinde 1978-1979 bunalımı, nedenleri ve alınan önlemler 24 Ocak 1980 Kararları öncesi ekonomide gelişmeler K1- Bölüm 6
  10 24 Ocak 1980 Kararları ve ekonomik yapıda ve iktisat politikalarında dönüşüm K1- Bölüm 6
  11 1980 sonrası Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin 1980-1983 dönemi ve 1984-1989 dönemi olarak incelenmesi. 1989 sonrası finansal serbestleşme sürecinin etkileri K1- Bölüm 6
  12 Türkiye ekonomisinde 5 Nisan 1994 Kararları öncesi 1989-1993 dönemi ekonomideki gelişmeler, 5 Nisan Kararları ve sonuçları K1- Bölüm 7
  13 Türkiye Ekonomisine Panoramik Bakış K1- Bölüm 1
  14 Türkiye ekonomisinde 2000-2001 Krizleri, Enflasyonla Mücadele Programı(EMP) ve sonuçları. 2002-2004 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı. 2002-2008 Döneminde ve 2008-2015 Döneminde Ekonomide Gelişmeler K1- Bölüm 8
  15 2007-2009 Küresel Krizi`nin Türkiye ekonomisine etkileri, Küresel Kriz sonrası Türkiye ekonomisinde gelişmeler K1- Bölüm 8
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Zekayi Kaya
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Şahin, H. (2016). Türkiye Ekonomisi. Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa. K2- Ders Notu - Cumhuriyetin Osmanlı Devletinden Devraldığı Ekonomik Miras
  Yardımcı Kitap YK1- Karluk, S.R. Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm. Beta Yayınları, İstanbul.
  Dersin Amacı Dersin amacı, Türkiye Ekonomisinin dönemler itibariyle kapsamlı bir değerlendirmesini yapmaktır.
  Dersin İçeriği Türkiye ekonomisinin dönemler itibarıyla özellikleri ile gelişmelerin ve uygulanan politikaların incelemesi yapılmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat bilimi ile ilgili terimleri ve temel teorileri kavrar, uygular ve değerlendirir. 4
  2 Temel matematik ve istatistik bilgisini iktisadın her alanında uygulayabilme bilgisine sahiptir. 1
  3 Paket programlar (E-views, SPSS vb.) yardımıyla iktisadi konuları analiz eder ve değerlendirir. -
  4 Disiplinler arası bilimsel çalışma yapabilme donanımına sahiptir. 2
  5 Türkiye ekonomisi üzerinde yorum yapabilme bilgisine sahiptir. 4
  6 İktisat bilimi çerçevesinde güncel ekonomik olayları kavrar, analiz eder ve yorumlar. 3
  7 Sosyo-ekonomik problemleri bireysel veya grup olarak çözebilme becerisine sahiptir. 2
  8 İktisadi hayatın gerekleri doğrultusunda sorumluluk alabilen girişimcilik vasfına sahiptir. 1
  9 Dünya ekonomisini konjonktürel perspektifte analiz eder. -
  10 İktisadi bir sorunla ilgili proje döngüsünü tanımlar, projeyi hazırlar ve yönetir. -
  11 Alanındaki literatürü takip eder ve yararlanır. 4
  12 Farklı kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu eleman vasfına sahiptir. -
  13 Bilgisayar yazılımı ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2
  14 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilir ve geliştirebilir. 2
  15 Mesleki ve etik değerlere uygun olarak hareket eder. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster