ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ULUSLARARASI İKTİSAT I İKT303 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dış ticaretin sebep ve sonuçlarını analiz eder.
  2-Uluslararası mal, faktör ve sermaye hareketlerini analiz eder.
  3-Açık ekonomide makroekonomik politikaların etkinliğini ve sınırlarını analiz eder.
  4-Uluslararası finansal sistemin işleyişini çözer.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   186
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,2 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uluslararası Ekonominin Önemi K-1 - Giriş
  2 Uluslararası İktisadın Konuları K-1 - Bölüm 1
  3 Mutlak Üstünlükler Teorisi K-1- Bölüm 1
  4 Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi K-1 - Bölüm 1
  5 Arz-Talep Modelleri K-1 - Bölüm 2
  6 Heckscher-Ohlin Modeli K-1 - Bölüm 3
  7 Yeni Dış Ticaret Teorileri K-1 - Blm 3
  8 Ara Sınav
  9 Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme K-1- Bölüm 4
  10 Dış Ticaret Politikası K-1 - Bölüm 5
  11 Uluslararası Ticaret Kısıtlamaları K-1 -Bölüm 6
  12 Tarife Dışı Kısıtlamalar K-1- Bölüm 7
  13 Küreselleşme K-1 - Bölüm 8
  14 İktisadi Birleşmeler K-1- Bölüm 8,10
  15 Avrupa Birliği K-1- Bölüm 9
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Levent ŞAHİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K-1) Seyidoğlu, H. (2018). Uluslararası iktisat. İstanbul: Güzem Can Yayınları.
  Yardımcı Kitap YK-1) Ünsal, E. (2017). Uluslararası iktisat: Teori, politika ve açık ekonomi makro iktisadı. Ankara: İmaj Yayınevi.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, ticaret teori ve politikalarını açıklayarak, uluslararası ticaretin ülke refahına etkilerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Uluslararası Ticaret teorileri anlatılmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat bilimi ile ilgili terimleri ve temel teorileri kavrar, uygular ve değerlendirir. 4
  2 Temel matematik ve istatistik bilgisini iktisadın her alanında uygulayabilme bilgisine sahiptir. -
  3 Paket programlar (E-views, SPSS vb.) yardımıyla iktisadi konuları analiz eder ve değerlendirir. -
  4 Disiplinler arası bilimsel çalışma yapabilme donanımına sahiptir. -
  5 Türkiye ekonomisi üzerinde yorum yapabilme bilgisine sahiptir. 4
  6 İktisat bilimi çerçevesinde güncel ekonomik olayları kavrar, analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Sosyo-ekonomik problemleri bireysel veya grup olarak çözebilme becerisine sahiptir. -
  8 İktisadi hayatın gerekleri doğrultusunda sorumluluk alabilen girişimcilik vasfına sahiptir. -
  9 Dünya ekonomisini konjonktürel perspektifte analiz eder. -
  10 İktisadi bir sorunla ilgili proje döngüsünü tanımlar, projeyi hazırlar ve yönetir. -
  11 Alanındaki literatürü takip eder ve yararlanır. -
  12 Farklı kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu eleman vasfına sahiptir. 3
  13 Bilgisayar yazılımı ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  14 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilir ve geliştirebilir. 2
  15 Mesleki ve etik değerlere uygun olarak hareket eder. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster