ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Oryantasyon SKY109 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çankırı ilinin tanır
  2-Eğitim öğretim faaliyetiyle ilgili bilgi edinir
  3-Kariyer planı yapma becerisi kazanır
  4-Çift anadal veya yan dal konusunda bilinç sahibi olur
  5-Fakültedeki ve bölümdeki sosyal aktivitelerin öğrenciler için önemini kavrar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   58
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,93 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tanışma ve Çankırı ilinin tanıtılması Çankırı Valiliğinin hazırladığı video ve slaytlar.
  2 Üniversitenin, fakültenin tanıtılması. Üniversitemizin hazırladığı tanıtım videoları ve slaytlar.
  3 Bölümün tanıtılması, akademik ve idari personelin tanıtılması, bölüm programının tanıtılması. Hazırladığımız slaytlar.
  4 Yeni gelen öğrenciler için yerleşke, ulaşım, yurtlar ve sosyal tesisler hakkında bilgi verilmesi. Valiliğin, üniversitemizin hazırladığı video ve slaytlar.
  5 Yönetmelikle ilgili maddeler: kayıtlar, ders geçme, uyarı, devam zorunluluğu vb. hususların anlatılması, laboratuvarlar hakkında bilgi verilmesi. Üniversitemizin eğitim-öğretim yönetmeliği ilgili maddeler.
  6 Stajlar hakkında bilgi, üniversiteden alınabilecek belgeler hakkında bilgi Üniversitemizin eğitim-öğretim yönetmeliği ilgili maddeler.
  7 Çift Anadal ve Yandal hakkında bilgi Üniversitemizin eğitim-öğretim yönetmeliği ilgili maddeler.
  8 Ara Sınav
  9 Öğrenci toplulukları hakkında bilgi Sağlık ve Kültür daire başkanlığından bir yetkili.
  10 Üniversitenin sosyal ve spor etkinlikleri hakkında bilgi Sağlık ve Kültür daire başkanlığından bir yetkili.
  11 Erasmus, Mevlana ve Farabi programı hakkında bilgi İlgili birimlerden bir yetkili.
  12 Kariyer mesleklerinin tanıtılması Bölümümüze ilişkin hazırlanmış kariyer rehberi.
  13 Kariyer planlaması ve konuşmacıların davet edilmesi Bir yetkilinin konuşması
  14 Kariyer planlaması ve konuşmacıların davet edilmesi Bir yetkilinin konuşması
  15 Kariyer planlaması ve konuşmacıların davet edilmesi Bir yetkilinin konuşması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr.Gürbüz Özdemir
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Çankırı Valiliği Üniversite ve fakültenin hazırlamış olduğu kılavuzlar.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere Çankırı ili, bölüm ve eğitim öğretim faaliyetleri ve kariyer planlaması konusunda detaylı bilgiler vermektir.
  Dersin İçeriği Bu dersin amacı, öğrencilere Çankırı ili, bölüm ve eğitim öğretim faaliyetleri ve kariyer planlaması konusunda detaylı bilgiler vermektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 2
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 3
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. -
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. -
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. -
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster