ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Siyasal Düşünceler Tarihi II SKY202 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Batıdaki siyasal düşüncenin seyrini, 15. yüzyıldan başlayarak tarihsel toplumsal bir bağlam içinde analiz eder
  2-Başta devlet olmak üzere her türden iktidar ilişkilerini kavrar ve analiz eder
  3-Toplumsal siyasal yapı ve kurumlarla, siyasal düşünceler arasındaki ilişkileri kavrar ve değerlendirir
  4-Batı`daki siyasal düşünce geleneğine hakim olan temel kavram ve düşünürleri tanır
  5-Siyasal düşünce geleneği içinde yer alan farklı kuram ve kavramlarla, dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasal gelişmeler arasındaki bağlantıyı kurar ve analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel olarak Siyasal Düşünceler Tarihi II, dersinin İçeriği ve Kapsamı K1, Bölüm 1
  2 15.Yüzyıldaki Ekonomik-Toplumsal- Siyasal Gelişmeler K1, Bölüm 2
  3 Machiavelli, Siyasal Kuramı ve Siyasal İktidarın Doğası K1,K2,Bölüm 3
  4 T.More`un Ütopyası: Ütopya`daki Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Düzen K1,K2, Bölüm 4
  5 Siyasal Teoride Ütopya Kavramı ve T.More`un Önemi K1,K2, Bölüm 5
  6 L. Bottıe ve Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev K1,K2, Bölüm 6
  7 J. Bodin: Modern Devlet ve Egemenlik Teorisi K1,K2, Bölüm 7
  8 Ara Sınav
  9 T. Hobbes`un Yöntemi ve Bilgi Teorisi K1,K2, Bölüm 8
  10 T. Hobbes`un Siyaset Felsefesi: Leviathan K1,K2, Bölüm 9
  11 J.Locke ve Liberal Düşüncenin Yükselişi K1,K2, Bölüm 10
  12 J.Locke ve Liberal Düşüncenin Yükselişi K1,K2, Bölüm 11
  13 J.J.Rousseaue ve İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı K1,K2, Bölüm 12
  14 J.J.Rousseaue ve Toplum Sözleşmesi K1,K2, Bölüm 13
  15 Montesquıe, Yönetim Biçimleri ve Kuvvetler Ayrımı K1,K2, Bölüm 14
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ÖZGÜDEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-- Şenel, A. Batı`da Siyasal Düşünceler Tarihi K2-- Tunçay, M., Batı`da Siyasal Düşünceler Tarihi-Seçme Metinler 3 Cilt
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, siyasal iktidar kavramı üzerinden yönetilen ve yönetilen ilişkilerinin siyasal düşünceye nasıl yansıdığı ve bunun tarihsel-toplumsal koşullara göre ne gibi dönüşümlere uğradığını anlamak ve açıklayabilmektir.
  Dersin İçeriği 15.Yüzyıldaki Ekonomik-Toplumsal- Siyasal Gelişmeler, Machiavelli, Siyasal Kuramı ve Siyasal İktidarın Doğası, T.More?un Ütopyası: Ütopya?daki Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Düzen, Siyasal Teoride Ütopya Kavramı ve T.More?un Önemi, L. Bottıe ve Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, J. Bodin: Modern Devlet ve Egemenlik Teorisi, T. Hobbes`un Yöntemi ve Bilgi Teorisi, T. Hobbes`un Siyaset Felsefesi: Leviathan, J.Locke ve Liberal Düşüncenin Yükselişi, J.Locke ve Liberal Düşüncenin Yükselişi, J.J.Rousseaue ve İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, J.J.Rousseaue ve Toplum Sözleşmesi, Montesquıe, Yönetim Biçimleri ve Kuvvetler Ayrımı.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 3
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 2
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster