ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yönetim Bilimleri II SKY204 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kamu yönetiminin temel kavram, yaklaşım ve kurumsal yapısını kavrar
  2-Öğrenilen kavram, yaklaşım ve kurumsal yapıları türk kamu yönetiminin incelenmesi ve anlaşılmasında değerlendirir
  3-Türk kamu yönetiminin, küreselleşen ve değişen dünyada demokratik bir yapıya kavuşması ve muhtemel problemlerinin çözülmesi için gerekli analizleri yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler30000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 02714
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kamu Yönetiminin Niteliği: Kamu Yönetiminin Tanımı, Elemanları, Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim K1. Bölüm 1
  2 Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi: Ülkelerin kamu yönetim sistemlerinin örgütlenme biçimleri ve esasları K1. Bölüm 2
  3 Kamu Yönetiminde Değişim Çağı, Geleneksel Kamu Yönetimi Modeli: Geleneksel Kamu Yönetimi Modelini Sarsan ve Değişime Zorlayan Faktörler, Yönetim ve İşletme Yaklaşımları, Weber?in Bürokrasi Teorisi, Geleneksel Bürokraside Siyasal Denetim, Geleneksel Kamu Yönetiminin Problemleri K1. Bölüm 3
  4 Yeni Kamu Yönetimi (İşletmeciliği) Modeli, Devletin (Hükümetin) Rolü: Yeni Kamu İşletmeciliği, Yeni Kamu Yönetimine Yönelik Eleştiriler, Yönetişim, Devletin Rolüne ilişkin Belli Başlı Dönemler, Kamu Sektörünün Ekonomik Faaliyette Bulunma Gerekçeleri K1. Bölüm 4
  5 Türk Kamu Yönetiminin Yapısı: Merkezi Yönetim ve Yerinden Yönetim K1. Bölüm 5
  6 Merkezi Yönetim Kuruluşları: Başkent Örgütü K1. Bölüm 6
  7 Merkezi Yönetim Kuruluşları: Taşra Örgütü K1. Bölüm 7
  8 Ara Sınav
  9 Merkezi Yönetim Kuruluşları: Taşra Örgütü K1. Bölüm 8
  10 Yerinden Yönetim Kuruluşları: Coğrafi ve Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları K1. Bölüm 9
  11 Coğrafi Yerinden Yönetim Kuruluşları (Yerel Yönetimler): Anayasada Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimlerin organları, görevleri ve işleyişi K1. Bölüm 10
  12 Coğrafi Yerinden Yönetim Kuruluşları (Yerel Yönetimler): Anayasada Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimlerin organları, görevleri ve işleyişi K1. Bölüm 11
  13 Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları: Kamu Meslek Kuruluşları, Bağımsız İdari Otoriteler: TRT, KİTler, Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsalar, Barolar, Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurullar K1. Bölüm 12
  14 Kamu Yönetiminin Denetlenmesi: Siyasi Denetim, İdari Denetim, Ombudsman Denetimi, Yargı Denetimi, K1. Bölüm 13
  15 Kamu Yönetiminin Denetlenmesi: Baskı Grupları ve Kamuoyunun Denetimi, Yönetimde Açıklık, Uluslararası Denetim. K1. Bölüm 14
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Emine ÇELİKSOY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Eryılmaz, B. (2014), Kamu Yönetimi.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dersin amacı kamu yönetiminin temel kavramlarıyla Türk kamu yönetiminin tarihsel yapısı ve gelişimi ile bugünkü yapı ve işleyişinin öğrenilmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Kamu Yönetiminin Niteliği, Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi, Geleneksel Kamu Yönetimi Modeli, Yeni Kamu Yönetimi (İşletmeciliği) Modeli, Türk Kamu Yönetiminin Yapısı, Yerel Yönetimler, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları, Bürokrasi ve Kamu Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kamu Yönetiminin Denetlenmesi, Türkiye?de Kamu Yönetimi Reformu Çalışmaları, Kamu Hizmetlerine Giriş.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 2
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 3
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 3
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 2
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster