ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`nin Toplumsal ve Siyasal Yapısı SKY210 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal yapıya yaklaşım ve metod sorununu ve sosyal yapının bağımsız analiz birimini ifade eder
  2-Sosyal yapının unsurlarını karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde üç boyutlu dinamik bir olgu olarak analiz eder
  3-Toplumsal yapı ile ilgili literatürde yer alan modelleri Osmanlı/Türkiye toplumsal yapısı ile karşılaştırarak irdeler
  4-Türkiye toplumsal yapısını bağımsız bir birim olarak tarihsel çizgide değerlendirir
  5-Türkiye`de yaşanılan değişim aşamalarını süreklilik ve bütünlük anlayışı içinde analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toplumsal Yapı Kavramı K1, Bölüm 1
  2 Osmanlı`yı Anlamada Bakış ve Model Sorunu K1, Bölüm 2
  3 Türkiye`nin Toplumsal Yapısı Ve Osmanlı Kimliği K1, Bölüm 3
  4 Osmanlı`dan Cumhuriyete Modernleşme Çabaları K1, Bölüm 4
  5 Lozan ve Yeni Türkiye K1, Bölüm 5
  6 Patrimonyalizm, Az gelişmişlik, Modernleşme, sağ-sol yaklaşımı, devletçi-Seçkinci/Gelenekçi liberal yaklaşım, Küreselleşme K1, Bölüm 6
  7 Siyaset 1 K1, Bölüm 7
  8 Ara Sınav
  9 Siyaset 2 K2, Bölüm 1
  10 Ekonomi 1 K2, Bölüm 2
  11 Ekonomi 2 K2, Bölüm 3
  12 Türkiye`nin Toplumsal Yapısı: Nüfus Ve Nüfus Konuları K2, Bölüm 4
  13 Kentleşme K2, Bölüm 5
  14 Aile K2, Bölüm 6
  15 Değişen Toplumsal Yapı K2, Bölüm 7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Görevlisi Çağlar Ezikoğlu
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Zencirkıran, M. (ed.) (2020), Dünden Bugüne Türkiye`nin Toplumsal Yapısı, Dora Yayıncılık, Bursa, 4. Baskı K2. Kongar, E. (2016). 21. Yüzyılda Türkiye/2000`li Yıllarda Türkiye`nin Toplumsal Yapısı, 48. b., İstanbul: Remzi Kitabevi.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Türkiye`nin toplumsal yapısının tarihsel süreklilik çizgisi içinde genel olarak soyso kültürel, özel olarak kurumsal çerçevede değerlendirilmesi ve kurumsal gelişmelerin gerek kendi içinde gerek kurumsal sistem ve sosyo kültürel sistem düzeyinde sosyo kültürel değişme, gelişme, bütünleşme, çözülme süreçleri çerçevesinde analiz edilmesi temel amaçtır.
  Dersin İçeriği Sosyo kültürel yapıya yaklaşım sorunu, sosyo kültürel yapının unsurları, sosyo kültürel yapının analiz yöntemi, Türkiye toplumsal yapısının tarihsel değişme ve dönüşüm evreleri, nüfus ve nüfus konuları, aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset, sağlık, göç.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. -
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 3
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster