ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Ticaret Hukuku UTC210 BAHAR 3+0 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve uluslararası ticari davalar hakkında tecrübe kazanır
  3-Uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri ve teslim şekilleri konusunda bilgi sahibi olur.
  4-Uluslararası Ticari Kuruluşlar ve bu kuruluşların uluslararası ticaret hukukunun oluşumuna ve gelişimine yaptıkları katkılar hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   97
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,23 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye Dış Ticaret Hukukuna Giriş
  2 Dış Ticaret ve Dünyanın Hukuk Sistemlerine Tarihsel Bir Bakış
  3 Dış Ticaret ve Türkiye`nin DTÖ ve Diğer Kurumlara Erişimini Etkileyen Antlaşmalar
  4 Dış Ticaret Hukuku Düzenleyici Yapısı
  5 Dış Ticaret Siparişlerinin Ödeme Yükümlülüğü
  6 Uluslararası Satışların Yasal Yapısı
  7 Uluslararası Ticaret ve Taşımacılığı Düzenleyen Uluslararası Hukuk I
  8 Ara Sınav
  9 Uluslararası Ticaret ve Taşımacılığı Düzenleyen Uluslararası Hukuk II
  10 Dış Ticaret ve Taşıma Belgelerinin Yasal Yapısı
  11 Uluslararası Ticaret İşlemlerinde Finansmanın Hukuksal Yapısı
  12 Dış Ticaret Sigortacılığının Yasal Yapısı
  13 Dış Ticaret İşlemlerinde Hizmet Sağlayıcı ve Acentaların Hukuksal Yapısı
  14 Türkiye`de Dış Ticaret Yatırımlarının Ölçütleri
  15 Türkiye ve Uluslararası Mahkemelerdeki İhtilaf Hali
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Köksal, Tunay. (2012). Uluslararası Ticaret Hukuku. Ankara: Adalet Yayınevi.
  Yardımcı Kitap EKŞİ, N. (2010). Milletlerarası Ticaret Hukuku. İstanbul: Beta Yayınevi.
  Dersin Amacı Güçlü adalet duygusuna ve etik değerlere sahip, adalet duygusunun izlerini her tür hukuki ilişkiye yansıtabilen Uluslararası Ticaret öğrencisi yetiştirmenin yanı sıra hukuk literatürüne öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve faaliyet boyutlarında ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunarak gelişimine öncülük etmektir.
  Dersin İçeriği uluslararası Ticaret işlemlerini uygularken uyulması gereken hukuki kurallar ile Türkiye`nin Uluslararası Ticaret işlemlerinde uyguladığı hukuki ölçütlerin öğrenimidir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası ticaretin gelişimi, kavramları, modelleri ve kuramlarını kavrar. -
  2 Uluslararası ticarete konu olan istatistiksel verilere ulaşır ve bunları analiz eder. -
  3 Ulusal ve uluslararası ekonomi, lojistik, pazarlama, finans ve işletmecilik alanında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır. -
  4 Edinilen bilgi ve becerileri, piyasa koşullarına uygun olarak sürekli geliştirebilmek için araştırmacı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur. -
  5 Muhasebede kullanılan temel yöntemleri iş hayatında uygular. -
  6 Yabancı dil bilgisiyle etkin şekilde iletişim kurar. -
  7 Bir yöneticinin sahip olması gereken temel teorik ve pratik bilgiye sahip olur. -
  8 Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye hareketlerinin nasıl etkin yönetiminin sağlanabileceğini kavrar. -
  9 Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetlerini değerlendirir. -
  10 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili işgörenlerde olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur. -
  11 Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği risklerin öngörülmesi ve bu risklerin nasıl yönetilebileceğini kavrar. -
  12 İhracat ve ithalat işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olur. -
  13 Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini benimser ve gelişime açık olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster