ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Ticaret Kuram ve Politikaları UTC305 GÜZ 3+0 Fakülte Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası ticaret teorilerinin nasıl geliştiğini kavrar.
  2-Farklı ticaret politikalarının ulusal ekonomiler ve uluslararası ticaret üzerindeki etkisini analiz eder.
  3-Farklı şartlar altında uluslararası ticaretin nasıl şekilleneceğini değerlendirir.
  4-Farklı seviyelerdeki ekonomik bütünleşmenin etkilerini inceler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2511010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   121
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,03 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Faktör Hareketliliği
  2 Uluslararası Ticaret Teorileri
  3 Merkantalizm ve Mutlak Üstünlük Teorisi
  4 Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
  5 Standart Teori
  6 Arz ve Talep Modelleri, Teklif Eğrileri
  7 Heckscher-Ohlin Teorisi
  8 Ara Sınav
  9 Ölçek Ekonomileri, Eksik Rekabet ve Taşıma Maliyetleri
  10 Teknolojik Farklılıklar ve Çevre Standartları
  11 Üretim Faktörlerinin Büyümesi ve Teknik İlerleme
  12 Büyüme ve Uluslararası Ticaret
  13 Gümrük Tarifeleri
  14 Tarife Dışı Engeller
  15 Ekonomik Bütünleşme Aşamaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar SEYİDOĞLU, Halil (2009) Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları, Geliştirilmiş 17. Baskı, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Uluslararası ticaret kuramları ışığında ticaretin nedenleri, ticaretin nasıl geliştiği, ticaret politikalarının esasları ve ekonomik entegrasyon aşamaları konusunda bilgi verilmesidir.
  Dersin İçeriği Uluslararası ticaret teorileri, ölçek ekonomileri, eksik rekabet, taşıma maliyetleri, teknolojik farklılıklar, çevre standartları, gümrük tarifeleri ve tarife dışı engeller gibi konuları kapsamaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası ticaretin gelişimi, kavramları, modelleri ve kuramlarını kavrar. 5
  2 Uluslararası ticarete konu olan istatistiksel verilere ulaşır ve bunları analiz eder. 5
  3 Ulusal ve uluslararası ekonomi, lojistik, pazarlama, finans ve işletmecilik alanında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır. 5
  4 Edinilen bilgi ve becerileri, piyasa koşullarına uygun olarak sürekli geliştirebilmek için araştırmacı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur. 4
  5 Muhasebede kullanılan temel yöntemleri iş hayatında uygular. -
  6 Yabancı dil bilgisiyle etkin şekilde iletişim kurar. -
  7 Bir yöneticinin sahip olması gereken temel teorik ve pratik bilgiye sahip olur. 4
  8 Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye hareketlerinin nasıl etkin yönetiminin sağlanabileceğini kavrar. 5
  9 Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetlerini değerlendirir. 5
  10 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili işgörenlerde olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur. 3
  11 Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği risklerin öngörülmesi ve bu risklerin nasıl yönetilebileceğini kavrar. 4
  12 İhracat ve ithalat işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olur. 5
  13 Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini benimser ve gelişime açık olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster