ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Yabancı Dil IV UTC302 BAHAR 3+0 Fakülte Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası Ticaret alanı ile ilgili güncel olaylarda kullanılan terminolojiyi öğrenir.
  2-Uluslararası Ticaret alanı ile ilgili güncel olaylar hakkında tercüme yapar.
  3-Uluslararası Ticaret alanı ile ilgili güncel olaylar hakkında yazdı ve bu olayları ilgili terminolojiyi kullanarak aktarır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   121
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,03 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin İçeriği ve Yöntemine İlişkin Bilgilendirme
  2 Güncel Konularda Uluslararası Ticaret Metin Tercümesi
  3 Güncel Konularda Uluslararası Ticaret Metin Tercümesi
  4 Güncel Konularda Uluslararası Ticaret Metin Tercümesi
  5 Güncel Konularda Uluslararası Ticaret Metin Tercümesi
  6 Güncel Konularda Uluslararası Ticaret Metin Tercümesi
  7 Güncel Konularda Uluslararası Ticaret Metin Tercümesi
  8 Ara Sınav
  9 Güncel Konularda Uluslararası Ticaret Metin Tercümesi
  10 Güncel Konularda Uluslararası Ticaret Metin Tercümesi
  11 Güncel Konularda Uluslararası Ticaret Metin Tercümesi
  12 Güncel Konularda Uluslararası Ticaret Metin Tercümesi
  13 Güncel Konularda Uluslararası Ticaret Metin Tercümesi
  14 Güncel Konularda Uluslararası Ticaret Metin Tercümesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar BBC ve CNN internet siteleri New York Times, Guardian, Turkish Daily news gazete haberleri.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Uluslararası Ticaretin güncel olaylarında kullanılan terminolojinin öğrenciler tarafından öğrenimini, tercüme edebilmelerini ve aktarabilmelerini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Uluslararası Ticaret alanındaki güncel uluslararası metinlerin tercüme edilmesini kapsar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası ticaretin gelişimi, kavramları, modelleri ve kuramlarını kavrar. -
  2 Uluslararası ticarete konu olan istatistiksel verilere ulaşır ve bunları analiz eder. -
  3 Ulusal ve uluslararası ekonomi, lojistik, pazarlama, finans ve işletmecilik alanında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır. -
  4 Edinilen bilgi ve becerileri, piyasa koşullarına uygun olarak sürekli geliştirebilmek için araştırmacı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur. -
  5 Muhasebede kullanılan temel yöntemleri iş hayatında uygular. -
  6 Yabancı dil bilgisiyle etkin şekilde iletişim kurar. -
  7 Bir yöneticinin sahip olması gereken temel teorik ve pratik bilgiye sahip olur. -
  8 Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye hareketlerinin nasıl etkin yönetiminin sağlanabileceğini kavrar. -
  9 Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetlerini değerlendirir. -
  10 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili işgörenlerde olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur. -
  11 Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği risklerin öngörülmesi ve bu risklerin nasıl yönetilebileceğini kavrar. -
  12 İhracat ve ithalat işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olur. -
  13 Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini benimser ve gelişime açık olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster