ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları UTC308 BAHAR 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gümrük rejimleri ve gümrük vergileri hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Gümrük rejimleri ve gümrük vergileri hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler03618
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 04624
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   151
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,03 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel Gümrük Kavramları
  2 Dış Ticarette Regülasyon
  3 Gümrük Kanunun Amacı, Kapsamı
  4 Gümrük Vergileri ile Vergi Dışı Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Unsurlar
  5 GMalların Türkiye Gümrük Bölgesine Girişinden Çıkışına Kadar Yapılacak Olan İşlemler
  6 Gümrükçe Onaylanmış İşlemler ve Kullanımlar
  7 Gümrük Rejimleri (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi)
  8 Ara Sınav
  9 Gümrük Rejimleri (Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü altında işleme rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Hariçte İşleme rejimi, İhracat Rejimi)
  10 Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri (Serbest Bölge Uygulamaları, Yeniden İhracat, İmha ve Terk)
  11 Gümrükte Muafiyet, Gümrük Müşavirliği
  12 ISO Belgeleri ve Diğer Sertifikalar
  13 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
  14 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Dış Ticarette Rolü ve Önemi
  15 Gümrük Müdürlüğü`nde Gümrük Uygulamalarını Gözlemleme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Gümrük Mevzuatı Cahit Soysal, Osman Uysal, Murat Atabinici (1999), Gümrük ve Dış Ticaret Terimleri Sözlüğü, İstanbul
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Gümrük işlemlerinde kullanılan temel kavramların açıklanması, gümrük mevzuatını tanıtılması, uygulanan gümrük rejimlerinin açıklanması, mevzuata uygun olarak gümrük işlemlerinin yapılması, örnek olaylar konularında öğrencileri bilgilendirmektir
  Dersin İçeriği Gümrük işlemlerinin dış ticaretteki kontrol fonksiyonu ve mevzuata uygun yürütülmesi süreci
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası ticaretin gelişimi, kavramları, modelleri ve kuramlarını kavrar. 4
  2 Uluslararası ticarete konu olan istatistiksel verilere ulaşır ve bunları analiz eder. -
  3 Ulusal ve uluslararası ekonomi, lojistik, pazarlama, finans ve işletmecilik alanında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır. -
  4 Edinilen bilgi ve becerileri, piyasa koşullarına uygun olarak sürekli geliştirebilmek için araştırmacı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur. 1
  5 Muhasebede kullanılan temel yöntemleri iş hayatında uygular. -
  6 Yabancı dil bilgisiyle etkin şekilde iletişim kurar. -
  7 Bir yöneticinin sahip olması gereken temel teorik ve pratik bilgiye sahip olur. 4
  8 Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye hareketlerinin nasıl etkin yönetiminin sağlanabileceğini kavrar. 3
  9 Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetlerini değerlendirir. -
  10 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili işgörenlerde olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur. 5
  11 Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği risklerin öngörülmesi ve bu risklerin nasıl yönetilebileceğini kavrar. 2
  12 İhracat ve ithalat işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olur. 5
  13 Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini benimser ve gelişime açık olur. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster