ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Küreselleşme ve Gelişen Pazarlar UTC401 GÜZ 3+0 Fakülte Z 4
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş YK1- Eylül Kabakçı Günay, Küreselleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkileri, ss. 1-6.
  2 Küreselleşme Kavramı YK1- Eylül Kabakçı Günay, Küreselleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkileri, ss 6-20.
  3 Küreselleşmenin Unsurları ve Aktörleri YK1- Eylül Kabakçı Günay, Küreselleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkileri, ss 21-36.
  4 Küreselleşme Yaklaşımları YK1- Eylül Kabakçı Günay, Küreselleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkileri, ss 46-51.
  5 Küreselleşmenin Boyutları YK1- Eylül Kabakçı Günay, Küreselleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkileri, ss 37-45.
  6 Küresel Ticaret ve DTÖ K1- Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, ss.189-202.
  7 Küreselleşme ve Birleşmiş Milletler K2. Çınar Özen ve Özgür Tonus, Uluslararası Örgütler, ss. 33.57.
  8 Ara Sınav
  9 Avrupa Birliği K1- Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, ss. 219-243.
  10 Sanayileşmiş Ülkeler ve İktisadi Birleşmeler K1- Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, ss. 244-251.
  11 Az Gelişmiş Ülkeler ve İktisadi Birleşmeler K1- Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, ss. 252-264.
  12 IMF ve Dünya Bankası K1- Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, ss.562-585.
  13 Küreselleşme ve Türkiye K1- Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, ss.267-282.
  14 Küreselleşme ve COVID-19 YK2. Mahmut Sami DURAN ve Mustafa ACAR, Bir Virüsün Dünyaya Ettikleri: Covid-19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri, ss. 54-59
  15 Küreselleşmenin Geleceği YK2. Mahmut Sami DURAN ve Mustafa ACAR, Bir Virüsün Dünyaya Ettikleri: Covid-19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri, ss. 60-67
  Ön Koşul -
  Ders Dili -
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı -
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası ticaretin gelişimi, kavramları, modelleri ve kuramlarını kavrar. 4
  2 Uluslararası ticarete konu olan istatistiksel verilere ulaşır ve bunları analiz eder. -
  3 Ulusal ve uluslararası ekonomi, lojistik, pazarlama, finans ve işletmecilik alanında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır. 4
  4 Edinilen bilgi ve becerileri, piyasa koşullarına uygun olarak sürekli geliştirebilmek için araştırmacı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur. -
  5 Muhasebede kullanılan temel yöntemleri iş hayatında uygular. -
  6 Yabancı dil bilgisiyle etkin şekilde iletişim kurar. -
  7 Bir yöneticinin sahip olması gereken temel teorik ve pratik bilgiye sahip olur. -
  8 Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye hareketlerinin nasıl etkin yönetiminin sağlanabileceğini kavrar. -
  9 Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetlerini değerlendirir. 5
  10 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili işgörenlerde olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur. -
  11 Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği risklerin öngörülmesi ve bu risklerin nasıl yönetilebileceğini kavrar. -
  12 İhracat ve ithalat işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olur. -
  13 Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini benimser ve gelişime açık olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster