ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Küresel Ticaret Teorileri ve Politikaları UTC403 GÜZ 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Küresel ticaret teorilerini karşılaştırmalı olarak öğrenir.
  2-Küresel ticarette arz ve talep modellerini analiz eder.
  3-Küresel ticaret politikası amaç ve araçlarını kavrar.
  4-Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler doğrultusunda değerlendirir.
  5-Küresel ticaretin ekonomik kalkınma üzerine etkisinin analizini yapar.
  6-Döviz piyasalarını öğrendi ve analizini gerçekleştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   147
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,9 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Küresel Ticaretin Nedenleri
  2 Küresel Ticaret Teorileri
  3 Küresel Ticaret Politikaları ve Etkileri
  4 Küresel Ticaret Araçları
  5 Yeni Küresel Ticaret Teorileri
  6 Monopolcü Rekabette Küresel Ticaret
  7 Küresel Ticaret Analizleri
  8 Ara Sınav
  9 Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi ve Küresel Ticaret
  10 İktisadi Birleşmeler Teorisi
  11 Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma
  12 Döviz Piyasası Analizleri
  13 Uluslararası Döviz Kuru ve Para Sistemleri
  14 Kur Değişimini Açıklamaya Yönelik Teoriler
  15 Dış Ödemeler Bilançosu Analizi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Özkan GÜNER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar ÜNSAL, M. Erdal (2007), Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı, İmaj Yayınları, Ankara. KARLUK, Rıdvan (2009), Uluslararası Ekonomi Teori ve Politika, Beta Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Küresel ticaretin nedenleri, küresel ticaret teorileri, küresel ticaret politikaları ve bunların etkileri, küresel ve bölgesel ticaret kuruluşları, döviz piyasasının işleyişi konuları hakkında bilgi vermektir.
  Dersin İçeriği Küresel ticaret teorilerini, politikalarını ve araçlarını, yeni küresel ticaret teorilerini, monopolcü rekabette küresel ticareti, küresel ticaret analizlerini, iktisadi birleşmeler teorisini, döviz piyasası analizlerini, döviz kuru ve para sistemlerini, kur değişimini açıklamaya yönelik teorileri, dış ödemeler bilançosu analizlerini kapsamaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası ticaretin gelişimi, kavramları, modelleri ve kuramlarını kavrar. 5
  2 Uluslararası ticarete konu olan istatistiksel verilere ulaşır ve bunları analiz eder. 3
  3 Ulusal ve uluslararası ekonomi, lojistik, pazarlama, finans ve işletmecilik alanında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır. 4
  4 Edinilen bilgi ve becerileri, piyasa koşullarına uygun olarak sürekli geliştirebilmek için araştırmacı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur. 4
  5 Muhasebede kullanılan temel yöntemleri iş hayatında uygular. 2
  6 Yabancı dil bilgisiyle etkin şekilde iletişim kurar. -
  7 Bir yöneticinin sahip olması gereken temel teorik ve pratik bilgiye sahip olur. 4
  8 Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye hareketlerinin nasıl etkin yönetiminin sağlanabileceğini kavrar. 5
  9 Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetlerini değerlendirir. 5
  10 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili işgörenlerde olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur. -
  11 Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği risklerin öngörülmesi ve bu risklerin nasıl yönetilebileceğini kavrar. 4
  12 İhracat ve ithalat işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olur. 3
  13 Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini benimser ve gelişime açık olur. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster