ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ I UTC203 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İthalat ve İhracat işlem süreçlerini kavrar.
  2-Uluslararası ticaretin gelişimi ve uluslararası ticareti ulusal ticaretten ayıran yönleri anlar.
  3-Dış ticaret işlemlerinde gerekli belgeler hakkında bilgi sahibi olur ve bu belgelerin hazırlanması konusunda bilgi edinir.
  4-Uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri ve teslim şekillerini anlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dış Ticarette Temel Kavramlar K1-Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, 1. Bölüm
  2 Uluslararası Ticaretin Gelişimi ve Ülke Ekonomisi Açısından Önemi K1-Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, 1. Bölüm
  3 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler-1 K1-Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, 13. Bölüm
  4 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler-2 K1-Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, 13. Bölüm
  5 Dış Ticarette Teslim Şekilleri-1 K2-Mine Yılmazer & Meltem Onay İhracat ve İthalat Yönetimi
  6 Dış Ticarette Teslim Şekilleri-2 K2-Mine Yılmazer & Meltem Onay İhracat ve İthalat Yönetimi
  7 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri-1 K1-Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, 5. Bölüm
  8 Ara Sınav
  9 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri-2 K1-Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, 5. Bölüm
  10 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri-3 K1-Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, 5. Bölüm
  11 Kambiyo Mevzuatı K1-Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, 15. Bölüm
  12 Kambiyo İşlemlerinde Kullanılan Belgeler K1-Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, 15. Bölüm
  13 İthal ve İhraç Edilecek Ürünlerin Sınıflandırılması K2-Mine Yılmazer & Meltem Onay İhracat ve İthalat Yönetimi
  14 Gümrük Mevzuatı K1-Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, 8. Bölüm
  15 İthalat-İhracat Uygulamaları, Sunumlar K1-Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, 2 ve 3. Bölümler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Aydın Beraha
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kaya, F. (2011). Dış ticaret işlemleri yönetimi:(yeni mevzuat ve belgeler). İstanbul, Beta.
  Yardımcı Kitap Yılmazer, M., & Onay, M. (2015). İhracat ve İthalat Yönetimi. Yeni Stratejiler ve Güncel Uygulamalar, Nobel Yayınları. Melemen, M. (2008). Uygulamalı uluslararası ticaret işlemleri. Türkmen Kitabevi.
  Dersin Amacı Bu ders ile, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlama ve dış ticaret işlemleri uygulamalarını yapabilme, dış ticaret belgelerinin düzenlenmesi, dış ticarette teslim şekillerinin ve ödeme yöntemlerinin anlaşılması ve yönetilmesi becerileri kazandırılacaktır.
  Dersin İçeriği Dış Ticarette Temel Kavramlar, Uluslararası Ticaretin Gelişimi ve Ülke Ekonomisi Açısından Önemi, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri, Kambiyo Mevzuatı, Kambiyo İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, İthal ve İhraç Edilecek Ürünlerin Sınıflandırılması, Gümrük Mevzuatı, İthalat-İhracat Uygulamaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası ticaretin gelişimi, kavramları, modelleri ve kuramlarını kavrar. 3
  2 Uluslararası ticarete konu olan istatistiksel verilere ulaşır ve bunları analiz eder. 2
  3 Ulusal ve uluslararası ekonomi, lojistik, pazarlama, finans ve işletmecilik alanında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır. 2
  4 Edinilen bilgi ve becerileri, piyasa koşullarına uygun olarak sürekli geliştirebilmek için araştırmacı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur. 3
  5 Muhasebede kullanılan temel yöntemleri iş hayatında uygular. 3
  6 Yabancı dil bilgisiyle etkin şekilde iletişim kurar. -
  7 Bir yöneticinin sahip olması gereken temel teorik ve pratik bilgiye sahip olur. -
  8 Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye hareketlerinin nasıl etkin yönetiminin sağlanabileceğini kavrar. 3
  9 Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetlerini değerlendirir. -
  10 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili işgörenlerde olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur. 3
  11 Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği risklerin öngörülmesi ve bu risklerin nasıl yönetilebileceğini kavrar. 3
  12 İhracat ve ithalat işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olur. 5
  13 Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini benimser ve gelişime açık olur. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster