ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ II UTC204 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası ticaretin amacı, önemi, ithalat ve ihracat uygulamaları hakkında genel bilgi sahibi olur.
  2-Dış ticaret hacmi, açığı, döviz rezervleri, konvertibilite, arbitraj, damping, termin, konşimento, demuraj vb. gibi temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur
  3-Uluslararası ticarette kullanılan belgeler, ödeme ve teslim şekilleri ile bunların ülkelere göre farklılıkları, mücbir sebepler ve karşılaşılabilecek sorular ve çözüm önerileri hakkında bilgi sahibi olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 021020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye ithalatının tarihsel gelişimi
  2 İthalat yönetimi ve ithalat sürecinin aşamaları
  3 İhracatın teşviki ve destek programları
  4 İhracat desteği sağlanan konular
  5 Serbest bölgeler ve dış ticaretteki yeri
  6 Yatırım teşvikleri ve öncelikli sektörler
  7 Dış ticarette vergi uygulamaları
  8 Ara Sınav
  9 Dış ticarette finansman kavramı ve finansal araçlar
  10 Hizmet ticareti ve dış ticaretteki yeri
  11 Türkiye`nin hizmet dış ticareti
  12 Elektronik ticaret kavramı
  13 Elektronik ticaret ve dış ticaret ilişkisi
  14 Uluslararası ticarette önemli ülke profilleri; ABD, Çin, Almanya, Fransa, Britanya, Japonya, Rusya
  15 Uluslararası ticarette önemli ülke profilleri; diğer önemli ülkeler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar İthalat ve İhracat Uygulamaları (2008), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir Prof. Dr. Ahmet Kızıl, Doç. Dr. Macide Şoğur, Nurdan Örsçelik (2013), İthalat ? İhracat İşlemleri, D-R Yayınevi, İstanbul
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası ticaretin esasını oluşturan ithalat ve ihracatın uygulamalarını incelemek, uluslararası ticaret uygulama süreci ve bu süreçte karşılaşılan problemlerin çözüm yolları hakkında bilgi vermektir.
  Dersin İçeriği Dış ticaret açığı, haddi, ihracatın ithalatı karşılama oranı, Döviz, konvertibilite, arbitraj, spekülasyon ve mal arbitrajı, Termin, demuraj, vesaik, navlun, konşimento, kontainer çeşitleri, mücbir sebep halleri, Damping, kota, gözetim, denetim, sözleşme ve maddeleri, Türkiye`de dış ticaretin gelişimi, ithalat ve ihracat, İhracat ve ithalat yapan işletmelerin finansal, ekonomik ve hukuki sorunları, İhracat pazarlamasının bileşenleri, Teslim şekilleri ile ilgili kavramlar, İhracatta düzenlenen dokümanlar, ülkelere göre değişen belge ihtiyaçları, Türk dış ticaret mevzuatına göre ihracat ve ithalat kavramları, Dış ticaretin finansmanı, İhracat çeşitleri, teşvikler ve krediler, İthalat mal grupları, çeşitleri, ithalat riskleri, İhracat ve İthalat uygulamaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası ticaretin gelişimi, kavramları, modelleri ve kuramlarını kavrar. 3
  2 Uluslararası ticarete konu olan istatistiksel verilere ulaşır ve bunları analiz eder. 1
  3 Ulusal ve uluslararası ekonomi, lojistik, pazarlama, finans ve işletmecilik alanında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır. 3
  4 Edinilen bilgi ve becerileri, piyasa koşullarına uygun olarak sürekli geliştirebilmek için araştırmacı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur. -
  5 Muhasebede kullanılan temel yöntemleri iş hayatında uygular. 2
  6 Yabancı dil bilgisiyle etkin şekilde iletişim kurar. -
  7 Bir yöneticinin sahip olması gereken temel teorik ve pratik bilgiye sahip olur. 1
  8 Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye hareketlerinin nasıl etkin yönetiminin sağlanabileceğini kavrar. 5
  9 Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetlerini değerlendirir. 1
  10 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili işgörenlerde olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur. 3
  11 Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği risklerin öngörülmesi ve bu risklerin nasıl yönetilebileceğini kavrar. 2
  12 İhracat ve ithalat işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olur. 5
  13 Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini benimser ve gelişime açık olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster