ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  MESLEKİ YABANCI DİL I UTC201 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mesleki İngilizce ile ilgili temel terimleri anlar
  2-Resmi dil ve günlük dil kullanım farkını kavrar
  3-Okuma parçaları sayesinde gerçek hayattaki dili anlar
  4-Edindikleri gramer ve kelime bilgisini konuşma ve yazma faaliyetleriyle uygular
  5-Dünya piyasası ve ticaretiyle ilgili kapsamlı bir kelime dağarcığına sahip olur
  6-Dil konusunda edindiği bilgileri telefon konuşmalarına uygular ve telefona cevap verme, arayan kişiye beklemesini söyleme gibi temel konuşma kalıplarını kullanır
  7-Mesleki konularla ilgili e-postalar yazar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   121
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,03 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uluslararası Ticaret Açısından Reklam nedir? K1-Tosun, B. C. (2010). English for Business and Economics
  2 Uluslararası Ticaret Açısından Yönetim Nedir? K1-Tosun, B. C. (2010). English for Business and Economics
  3 Uluslararası Ticaret Açısından Pazarlama Nedir? K1-Tosun, B. C. (2010). English for Business and Economics
  4 Uluslararası Ticarette Teslimat Koşulları K1-Tosun, B. C. (2010). English for Business and Economics
  5 Dış Ticarette Ödeme Metotları K1-Tosun, B. C. (2010). English for Business and Economics
  6 Ticari Ürün K1-Tosun, B. C. (2010). English for Business and Economics
  7 Ekonomi K1-Tosun, B. C. (2010). English for Business and Economics
  8 Ara Sınav
  9 İş ortaklıkları K1-Tosun, B. C. (2010). English for Business and Economics
  10 Banka kartları K1-Tosun, B. C. (2010). English for Business and Economics
  11 Telefonda Konuşma Dili ve Rol Yapma Aktiviteleri K2-Uluslararası ticarette yazışma ve iletişim için İGEME ve MEB kaynakları
  12 Günlük Hayatta Mail Yazma ve Yazarken 2`li Grup Çalışması K2-Uluslararası ticarette yazışma ve iletişim için İGEME ve MEB kaynakları
  13 Resmi Mail Yazma ( bilgi isteği talebi hakkında) 2`li Grup Çalışması K2-Uluslararası ticarette yazışma ve iletişim için İGEME ve MEB kaynakları
  14 Resmi Mail Yazma ( bilgi isteği talebine nasıl cevap verilir) 2`li Grup Çalışması K2-Uluslararası ticarette yazışma ve iletişim için İGEME ve MEB kaynakları
  15 Diğer resmi yazılar K2-Uluslararası ticarette yazışma ve iletişim için İGEME ve MEB kaynakları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğretim Görevlisi Abdulkadir GÖKMEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tosun, B. C. (2010). English for Business and Economics. Ankara: Günfüz Eğitim ve Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Uluslararası ticarette yazışma ve iletişim için İGEME ve MEB kaynakları
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası ticaret alanındaki öğrencilere mesleki terimlerin İngilizce olarak öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Uluslararası Ticaret Açısından Reklam, yönetim, pazarlama, teslimat koşulları, ticari ürün vb gibi temel kavramlar, Telefonda Konuşma Aktiviteleri, meslek yazışmalar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası ticaretin gelişimi, kavramları, modelleri ve kuramlarını kavrar. -
  2 Uluslararası ticarete konu olan istatistiksel verilere ulaşır ve bunları analiz eder. -
  3 Ulusal ve uluslararası ekonomi, lojistik, pazarlama, finans ve işletmecilik alanında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır. -
  4 Edinilen bilgi ve becerileri, piyasa koşullarına uygun olarak sürekli geliştirebilmek için araştırmacı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur. 2
  5 Muhasebede kullanılan temel yöntemleri iş hayatında uygular. -
  6 Yabancı dil bilgisiyle etkin şekilde iletişim kurar. 5
  7 Bir yöneticinin sahip olması gereken temel teorik ve pratik bilgiye sahip olur. -
  8 Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye hareketlerinin nasıl etkin yönetiminin sağlanabileceğini kavrar. 3
  9 Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetlerini değerlendirir. 3
  10 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili işgörenlerde olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur. -
  11 Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği risklerin öngörülmesi ve bu risklerin nasıl yönetilebileceğini kavrar. -
  12 İhracat ve ithalat işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olur. -
  13 Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini benimser ve gelişime açık olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster