ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  MESLEKİ YABANCI DİL II UTC202 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   121
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,03 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Daha Önce Yapılmış Çalışmaların Hatırlatılması ve Bir Örnek Yazılı İletişim
  2 Daha Önce Yapılmış Çalışmaların Hatırlatılması ve Bir Örnek Yazılı İletişim
  3 Yazılı Olarak Oluşturulmuş Bir Mektubun Sözlü İletişime Aktarımı
  4 Mektuplar, Resmi ve Gayr-I Resmi Mektuplar ve Bu Gibi Uygulamaların Sözlü İletişime Dönüştürülmesi
  5 Mektuplar, Resmi ve Gayr-I Resmi Mektuplar ve Bu Gibi Uygulamaların Sözlü İletişime Dönüştürülmesi
  6 Mektuplar, Resmi ve Gayr-I Resmi Mektuplar ve Bu Gibi Uygulamaların Sözlü İletişime Dönüştürülmesi
  7 Meslek Dallarıyla İlgili Özel Kullanımlara Sahip Kelimeleri Tanıyabilme ve Kullanım Alanlarının Kavranması
  8 Ara Sınav
  9 Meslek Dallarıyla İlgili Özel Kullanımlara Sahip Kelimeleri Tanıyabilme ve Kullanım Alanlarının Kavranması
  10 Meslek Dallarıyla İlgili Özel Kullanımlara Sahip Kelimeleri Tanıyabilme ve Kullanım Alanlarının Kavranması
  11 Sözlü İletişim Metinleri Hazırlama ve Bunlar Hakkında Sınıf İçerisinde Pratikler Yapma
  12 Sözlü İletişim Metinleri Hazırlama ve Bunlar Hakkında Sınıf İçerisinde Pratikler Yapma
  13 Sözlü İletişim Metinleri Hazırlama ve Bunlar Hakkında Sınıf İçerisinde Pratikler Yapma
  14 İş İletişimi Kurabilme ve Sürdürebilme Hakkında Örnek Uygulamalar
  15 İş İletişimi Kurabilme ve Sürdürebilme Hakkında Örnek Uygulamalar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar A.Ashley, İngilizce Ticari Yazışma El Kitabı Essential Grammar In Use: Cambridge. Melemen, M. (2001). Ticari İngilizce. İstanbul: Türkmen Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası ticaret alanındaki öğrencilere mesleki terimlerin İngilizce olarak öğretilmesi ve çalışma alanında ticari iletişim kurmasını sağlayacak dil becerisi kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Mektuplar, Resmi ve Gayr-I Resmi Mektuplar ve Bu Gibi Uygulamaların Sözlü İletişime Dönüştürülmesi, Meslek Dallarıyla İlgili Özel Kullanımlara Sahip Kelimeleri Tanıyabilme ve Kullanım Alaİş İletişimi Kurabilme ve Sürdürebilme Hakkında Örnek Uygulamalarnlarının Kavranması, Sözlü İletişim Metinleri Hazırlama ve Bunlar Hakkında Sınıf İçerisinde Pratikler Yapma,
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası ticaretin gelişimi, kavramları, modelleri ve kuramlarını kavrar. -
  2 Uluslararası ticarete konu olan istatistiksel verilere ulaşır ve bunları analiz eder. -
  3 Ulusal ve uluslararası ekonomi, lojistik, pazarlama, finans ve işletmecilik alanında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır. -
  4 Edinilen bilgi ve becerileri, piyasa koşullarına uygun olarak sürekli geliştirebilmek için araştırmacı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur. -
  5 Muhasebede kullanılan temel yöntemleri iş hayatında uygular. -
  6 Yabancı dil bilgisiyle etkin şekilde iletişim kurar. 5
  7 Bir yöneticinin sahip olması gereken temel teorik ve pratik bilgiye sahip olur. -
  8 Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye hareketlerinin nasıl etkin yönetiminin sağlanabileceğini kavrar. -
  9 Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetlerini değerlendirir. -
  10 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili işgörenlerde olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur. -
  11 Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği risklerin öngörülmesi ve bu risklerin nasıl yönetilebileceğini kavrar. -
  12 İhracat ve ithalat işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olur. -
  13 Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini benimser ve gelişime açık olur. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster