ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Sayfa Görüntülenemiyor
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilgi Ekonomisi K2- Muammer Zerenler, Tüm Boyutlarıyla Elektronik Ticaret, 1. Bölüm.
  2 Elektronik Ticarete Giriş K1-Şükrü Dokur ve Gazanfer Erbaşlar, Elektronik Ticaret, ss.1-31.
  3 E-Pazarlama K1-Şükrü Dokur ve Gazanfer Erbaşlar, Elektronik Ticaret, ss.72-94. K2- Muammer Zerenler, Tüm Boyutlarıyla Elektronik Ticaret, 12. Bölüm.
  4 Elektronik İş Modelleri K1-Şükrü Dokur ve Gazanfer Erbaşlar, Elektronik Ticaret, ss.32-46. K2- Muammer Zerenler, Tüm Boyutlarıyla Elektronik Ticaret, 4. Bölüm.
  5 Bir Web Sitesinin Kurulması K1-Şükrü Dokur ve Gazanfer Erbaşlar, Elektronik Ticaret, ss.47-66.
  6 Bilgi Güvenliği Yönetimi I K1-Şükrü Dokur ve Gazanfer Erbaşlar, Elektronik Ticaret, ss.135-142.
  7 Bilgi Güvenliği Yönetimi II K1-Şükrü Dokur ve Gazanfer Erbaşlar, Elektronik Ticaret, ss.142-146.
  8 Ara Sınav
  9 E-ticarette Ödeme Sistemleri K1-Şükrü Dokur ve Gazanfer Erbaşlar, Elektronik Ticaret, ss.58-66.
  10 Elektronik Ticarette Hukuksal Düzenlemeler K1-Şükrü Dokur ve Gazanfer Erbaşlar, Elektronik Ticaret, ss.237-252.
  11 E-ticaret Uygulamaları K2- Muammer Zerenler, Tüm Boyutlarıyla Elektronik Ticaret, 11. Bölüm.
  12 M-Ticaret Kavramı K1-Şükrü Dokur ve Gazanfer Erbaşlar, Elektronik Ticaret, ss.200-226.
  13 Dünyada Elektronik Ticaret K2- Muammer Zerenler, Tüm Boyutlarıyla Elektronik Ticaret, 9. Bölüm. K1-Şükrü Dokur ve Gazanfer Erbaşlar, Elektronik Ticaret, ss.104-111.
  14 Elektronik Ticaret ve Türkiye K2- Muammer Zerenler, Tüm Boyutlarıyla Elektronik Ticaret, 16. Bölüm. K1-Şükrü Dokur ve Gazanfer Erbaşlar, Elektronik Ticaret, ss.111-121.
  15 Elektronik Ticaret ve COVID-19 YK1-Mehmet Demirdöğmez ve Nihat Gültekin, Koronavirüs? ün (Covid-19) E-Ticarete Etkileri, 1-21.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Emine ÇETİNEL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar R1- Dokur, Ş., Erbaşlar, G. (2012). Electronic Commerce. E-Commerce. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. R2- Zerenler, M. (2007). Electronic Commerce in all Dimensions. Ankara: Gazi Kitabevi.
  Yardımcı Kitap SR1- Demirdöğmez, M. & Gültekin, N. (2020). The Effects of Coronavirus (Covid-19) on E-Commerce. International Journal of Society Researches. 16 (9). pp.1-21.
  Dersin Amacı The globalizing world is changing old ways of doing business; It has revealed differences in the real sector, financial markets and trade policies of countries. The resulting innovations brought opportunities and changed the way in which economic actors do business. The most striking of these changes is the electronic trade where the customer meets the customer in an electronic environment, avoiding the spatial constraints of trade. The rapidly growing volume of electronic commerce business with each passing year has become one of the most important tools of international trade. The aim of this course is to understand the changing economic understanding of the students and the fundamentals of electronic commerce.
  Dersin İçeriği Electronic Commerce Applications, Feasibility, Electronic Business Models, Internet Marketing and Electronic Logistics, Social Media, Legal Regulations, Document Order, Finance and Accounting Operations, Electronic Commerce Models, Electronic Commerce Payment Models, Payment Systems, New Economy Concept and Basic Trends, New Real Sector of economy and New Economy and Financial Markets, and Competition Policy in the New Economy, New economy and Turkey covers issues.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Uluslararası ticaretin gelişimi, kavramları, modelleri ve kuramlarını kavrar. 4
  2 Uluslararası ticarete konu olan istatistiksel verilere ulaşır ve bunları analiz eder. -
  3 Ulusal ve uluslararası ekonomi, lojistik, pazarlama, finans ve işletmecilik alanında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır. 4
  4 Edinilen bilgi ve becerileri, piyasa koşullarına uygun olarak sürekli geliştirebilmek için araştırmacı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur. 5
  5 Muhasebede kullanılan temel yöntemleri iş hayatında uygular. -
  6 Yabancı dil bilgisiyle etkin şekilde iletişim kurar. -
  7 Bir yöneticinin sahip olması gereken temel teorik ve pratik bilgiye sahip olur. 2
  8 Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye hareketlerinin nasıl etkin yönetiminin sağlanabileceğini kavrar. 3
  9 Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetlerini değerlendirir. 2
  10 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili işgörenlerde olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur. -
  11 Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği risklerin öngörülmesi ve bu risklerin nasıl yönetilebileceğini kavrar. 3
  12 İhracat ve ithalat işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olur. 4
  13 Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini benimser ve gelişime açık olur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster