ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamu Sendikaları Hukuku ÇEK316 BAHAR 3+0 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Memur sendikalarının tarihsel gelişiminin kavrar.
  2-Dünyada kamu kesimindeki sendikal örgütlenmenin mevcut durumunun inceler.
  3-Türkiye`de memur sendikalarının tarihi gelişiminin kavrar.
  4-Türkiye?de memur sendikalarının mevcut durumunun analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 20000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kamu kesimi çalışanlarının örgütlenmesinin tarihi gelişimi
  2 Sendika kavramı; sendikal özgürlükler; kamu görevlileri sendikalarının örgütlenmesinin tarihsel gelişimi, ILO sözleşmeleri uyarınca kamu hizmetinde örgütlenme hakkı, 4688 sayılı Kanunun genel tanıtımı
  3 Hizmet kolları, kamu sendikalarının kuruluşu, kuruluş işlemleri.
  4 Organlar (genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu) ve organların görevleri
  5 Toplantı zamanı, karar yeter sayıları, seçimlerde uygulanacak esaslar.
  6 Sendika üyeliğinin kazanılması ve kaybedilmesi; sendika üyesi olamayacak kişiler.
  7 Konfederasyon ve uluslar arası kuruluş üyeliği; sendika üyeleri ve yöneticilerinin güvencesi
  8 Ara Sınav
  9 işyeri sendika temsilcileri
  10 Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri, gelir-giderleri, idarî ve malî denetim.
  11 Toplu görüşme; taraflar, yetki ve yetki itirazı, tarafların toplanması, toplu görüşmenin kapsamı.
  12 Toplu görüşmenin sonuçlanması ve mutabakat metni, uyuşmazlığın tespiti.
  13 Uyuşmazlığın çözümü ve uzlaştırma kurulu, Sendika ve konfederasyonların katılma ve birleşmesi.
  14 Kapatma ve faaliyetin durdurulması, kayyım tayini, Fesih, infisah ve kapatma halinde malların devri
  15 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile mukayesesi.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Anayasa; Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tuncay, A.C., Toplu İş Hukuku, İstanbul 2010 Gülmez, M., Dünyada Memurlar ve Sendikal Haklar, TODAİE, Ankara 1996
  Yardımcı Kitap Özer, A., Kamu Çalışanlarının Örgütlenme Sorunu ve Memur Sendikacılığı, Kamu-İş, Ocak 2000 Kutal, M., Uluslar arası Çalışma Normları Karşısında 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, MESS Sicil, Eylül 2007.
  Dersin Amacı Kamu görevlileri sendikaları hukukunun temel esaslarını ve mukayeseli analizini sunmak ve öğrencileri kamu görevlilerinin anayasal hakları çerçevesinde sendikal özgürlüklerle tanıştırmak, bu sayede özellikle kamu yönetimin değişik kademelerinde yer alacak bireylerin kamu sendikacılığı ve toplu pazarlık sürecinde mevzuata hakim bir donanımla toplu iş ilişkilerinde etkin, aktif rol oynayabilmelerini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 3
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 4
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 5
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 4
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 4
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 4
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 5
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 4
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 5
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. 5
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster