ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamu Sendikaları Hukuku ÇEK316 BAHAR 3+0 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Memur sendikalarının tarihsel gelişiminin kavrar.
  2-Dünyada kamu kesimindeki sendikal örgütlenmenin mevcut durumunun inceler.
  3-Türkiye`de memur sendikalarının tarihi gelişiminin kavrar.
  4-Türkiye?de memur sendikalarının mevcut durumunun analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 20000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kamu kesimi çalışanlarının örgütlenmesinin tarihi gelişimi
  2 Sendika kavramı; sendikal özgürlükler; kamu görevlileri sendikalarının örgütlenmesinin tarihsel gelişimi, ILO sözleşmeleri uyarınca kamu hizmetinde örgütlenme hakkı, 4688 sayılı Kanunun genel tanıtımı
  3 Hizmet kolları, kamu sendikalarının kuruluşu, kuruluş işlemleri.
  4 Organlar (genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu) ve organların görevleri
  5 Toplantı zamanı, karar yeter sayıları, seçimlerde uygulanacak esaslar.
  6 Sendika üyeliğinin kazanılması ve kaybedilmesi; sendika üyesi olamayacak kişiler.
  7 Konfederasyon ve uluslar arası kuruluş üyeliği; sendika üyeleri ve yöneticilerinin güvencesi
  8 Ara Sınav
  9 işyeri sendika temsilcileri
  10 Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri, gelir-giderleri, idarî ve malî denetim.
  11 Toplu görüşme; taraflar, yetki ve yetki itirazı, tarafların toplanması, toplu görüşmenin kapsamı.
  12 Toplu görüşmenin sonuçlanması ve mutabakat metni, uyuşmazlığın tespiti.
  13 Uyuşmazlığın çözümü ve uzlaştırma kurulu, Sendika ve konfederasyonların katılma ve birleşmesi.
  14 Kapatma ve faaliyetin durdurulması, kayyım tayini, Fesih, infisah ve kapatma halinde malların devri
  15 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile mukayesesi.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Anayasa; Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tuncay, A.C., Toplu İş Hukuku, İstanbul 2010 Gülmez, M., Dünyada Memurlar ve Sendikal Haklar, TODAİE, Ankara 1996
  Yardımcı Kitap Özer, A., Kamu Çalışanlarının Örgütlenme Sorunu ve Memur Sendikacılığı, Kamu-İş, Ocak 2000 Kutal, M., Uluslar arası Çalışma Normları Karşısında 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, MESS Sicil, Eylül 2007.
  Dersin Amacı Kamu görevlileri sendikaları hukukunun temel esaslarını ve mukayeseli analizini sunmak ve öğrencileri kamu görevlilerinin anayasal hakları çerçevesinde sendikal özgürlüklerle tanıştırmak, bu sayede özellikle kamu yönetimin değişik kademelerinde yer alacak bireylerin kamu sendikacılığı ve toplu pazarlık sürecinde mevzuata hakim bir donanımla toplu iş ilişkilerinde etkin, aktif rol oynayabilmelerini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 3
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 4
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 5
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 4
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 4
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 5
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 5
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 4
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster