ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Politika ÇEK102 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Refah devleti ile sosyal politikanı bağlam ve yapısını anlar.
  2-Sosyal politika perspektifinde sosyal güvenlik, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetleri kavrar.
  3-Sosyal politikada gelişmeleri ve yeni inisiyatifleri tartışır.
  4-Sosyal sorunların toplum üzerindeki etkilerini belirler.
  5-Sosyal sorunların toplum ve sosyal gruplar üzerindeki etkilerini özetler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler2012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   156
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,2 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal politika bilim dalına ilişkin genel bilgiler, K1: 1. BÖLÜM
  2 Sosyal politikaların tarihsel gelişimi K1:2 . BÖLÜM
  3 Sosyal politikaların Türkiye`deki tarihsel gelişimi K1:3 . BÖLÜM
  4 Sosyal politikanın tarafları K1:4 . BÖLÜM
  5 Sosyal politikaların uluslararası boyutu ve tarafları K1:5 . BÖLÜM
  6 İstihdam ve işsizlik K1:6 . BÖLÜM
  7 Ücret ve Gelir dağılımı K1: 7. BÖLÜM
  8 Ara Sınav
  9 Yoksulluk K1: 8. BÖLÜM
  10 Sosyal güvenlik K1:9 . BÖLÜM
  11 İş sağlığı ve güvenliği K1:10 . BÖLÜM
  12 Sosyal dışlanma ve ayrımcılık K1: 11. BÖLÜM
  13 Kadınlara, engellilere ve göçmenlere yönelik sosyal politikalar K1:12. BÖLÜM
  14 Çocuklara, gençlere, yaşlıllara ve eski hükümlülere yönelik sosyal politikalar K1: 12. BÖLÜM
  15 Çalışma hayatında dezavantajlı gruplar K1:12 . BÖLÜM
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sosyal Politika, Prof. Dr. Aysen TOKOL, Prof. Dr. Yusuf Alper, Dora Yayıncılık Sosyal Politika , Meryem KORAY, İmge Kitabevi Yayınları
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sosyal politikadaki gelişmeleri, sosyal sorunların sosyal gruplar ve toplum üzerindeki etkilerini açıklayabilme.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 4
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 5
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 3
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 2
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 2
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 2
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 5
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 4
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 3
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. 2
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster