ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Endüstri İlişkileri ÇEK104 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Endüstri ilişkilerinde temel kavramlar bilgisini tanımlar.
  2-Endüstri ilişkilerinde olgu ve ilkeleri açıklar.
  3-Kavram ve ilkeleri yeni durumlarda uygulama, ilişkilendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012323
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012323
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   140
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,67 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilimsel bir alan olarak endüstri ilişkilerinin doğuşu ve gelişimi
  2 Endüstri İlişkileri Sisteminin Temelleri ve Teorik Perspektif
  3 Endüstri İlişkilerinin Temel Aktörleri
  4 Toplu Pazarlık, Toplu Sözleşme ve Müzakere Kültürü
  5 Klasik Endüstri İlişkileri ve Refah Devleti
  6 Uluslararası Çalışma Standartları ve Uluslararası Kuruluşlar
  7 Küresel Çerçeve Sözleşmeler
  8 Ara Sınav
  9 Dünya da Endüstri İlişkileri
  10 Türkiye`de Endüstri İlişkileri
  11 Küreselleşme ve Endüstri İlişkileri
  12 Türkiye`de Sendikal Hareketlerin Gelişimi
  13 Yeni Endüstri İlişkileri: Rekabetten Kaliteye
  14 İstihdam, İş gücü Piyasası ve Endüstri İlişkileri
  15 Küresel Endüstri İlişkileri: Yeni Yaklaşımlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Şuayip TURAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar YAZICI, Erdinç (2015) Klasikten Küresele Endüstri İlişkileri, Orion yayınları
  Yardımcı Kitap Topalhan Türker (2015) Endüstri İlişkileri, Master Yayınları
  Dersin Amacı Öğrencilere disiplin ile ilgili temel bilgileri vermek, pratik hayatta uygulama için yeterli teorik bilgi kazandırmak.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 4
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 5
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 3
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 3
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. -
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. -
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 3
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster