ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sendikacılık ÇEK201 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sendika kavramının ne olduğunu öğrenir.
  2-Sendikaların ortaya çıkış süreci ve tarihsel geçmişini öğrenir.
  3-Sendika türleri ile ilgili bilgileri öğrenir.
  4-Sendikaların özellikleri ve yapmaları yasak bulunan faaliyetleri öğrenir.
  5-Günümüz sendikacılığının sorunları üzerine temel bilgileri öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)148112
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   189
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,3 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sendika kavramı ve unsurları K1 Bölüm 1, K2
  2 Sendikacılığın Doğuşu ve Tarihi Geçmişi K1 Bölüm 1, K2
  3 Sendika Hakkı ve Hürriyeti K1 Bölüm 1, K2
  4 Sendikal Örgütlenme Modelleri K1 Bölüm 1, K2
  5 Sendika Türleri K1 Bölüm 1, K2
  6 Sendikal Faaliyetler K1 Bölüm 1, K2
  7 Sendika Siyaset İlişkisi K1 Bölüm 1, K2
  8 Ara Sınav
  9 Uluslararası Sendikacılık K1 Bölüm 1, K2
  10 21. yyda Sendikalarda Meydana Gelen Dönüşüm Ve Sendikacılığın Geleceği K1 Bölüm 1, K2
  11 Dünya Sendikacılığından Örnekler K1 Bölüm 2, K2
  12 Türkiyede Sendikacılık K1 Bölüm 3, K2
  13 Cumhuriyet Öncesi Dönem Sendika Uygulamaları K1 Bölüm 3, K2
  14 Kamu Sendikaları K1 Bölüm 3, K2
  15 Endüstri 4.0 ve Sendikalar K2
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Barış Öztuna
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Mahiroğulları, Adnan (2013). Dünyada ve Türkiyede Sendikacılık, 2. Baskı, Ekin Yayınevi: Bursa. K2: Ders Notları
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı sendika kavramının tanımından hareketle sendikaların ortaya çıkış süreci, türleri ve Türkiye?de sendikacılığın tarihi, türleri ve sendikal faaliyetler ile ilgili bilgi vermek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. -
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 5
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. -
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. -
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. -
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. -
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 5
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 4
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. 4
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster