ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çalışma Psikolojisi ÇEK204 BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çalışma yaşamında yaygın psiko-sosyal riskler hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Çalışma yaşamında yaygın psiko-sosyal riskler hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Çalışma yaşamında yaygın psiko-sosyal riskler hakkında bilgi sahibi olur.
  4-Çalışma yaşamında bireyi olumsuz etkileyebilecek sorunlarla nasıl başa çıkabileceğini öğrenir.
  5-Çalışanlarda istenmeyen olumsuz tutum ve davranışların nasıl önlenebileceğini öğrenir.
  6-Çalışanların iş güvenliğine yönelik algı ve tutumlarını değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013535
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çalışma Psikolojisiyle ilgili temel kavramlar
  2 Çalışma, İş ve Meslek Kavramları, Çalışmanın Birey Açısından Anlamı
  3 Çalışma yaşamında insanı konu alan kuramsal yaklaşımlar
  4 İş Motivasyonu ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
  5 İş Hayatında Stres ve Stres Yönetimi
  6 İşyerinde Psikolojik Taciz ve Sonuçları
  7 İş güvenliği kültürü
  8 Ara Sınav
  9 Çalışma Yaşamında Çatışma ve Yönetimi
  10 Kişilik ve İş Uyumu
  11 İş Sağlığı Psikolojisi
  12 Emeklilik ve İşsizlik Psikolojisi
  13 Ergonomi
  14 Çatışma ve Çalışma Psikolojisi
  15 İşe Yönelik Tutumlar
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Barış ÖZTUNA
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Keser, Aşkın. Çalışma Psikolojisi, 2012; Ekin Yayınevi, Bursa
  Yardımcı Kitap Tınar, Yaşar, Mustafa. Çalışma Psikolojisi, 1996; İzmir
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, çalışma yaşamında bireyi etkileyen psiko-sosyal faktörlerin (stres, bağlıık, şiddet, kişilik, monotonluk, yorgunluk vb.) incelenmesi ve bu faktörlerin bireyin ruh ve fiziksel sağlığını olumsuz etkilemesinin önüne geçecek önlemler hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 4
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 5
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 3
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 4
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 5
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 4
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. 4
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster