ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Güvenlik Hukuku ÇEK305 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal Hukuk, sosyal güvenlik ve sosyal sigorta kavramlarını öğrenir.
  2-Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleriyle Türk sosyal güvenlik hukuku mevzuatını ana hatlarıyla analiz eder.
  3-Primli rejim ile primsiz rejim mevzuatını hukuksal kapsam ve koşulları bakımından öğrenir.
  4-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kişi bakımından kapsamını analiz eder.
  5-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki kısa vadeli sigorta kollarının hak ve edimlerini sigortalı türlerine göre öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)148112
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   189
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,3 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal Güvenlik Kavramı, Tarihsel Gelişimi K1 Bölüm 1, K3
  2 Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri K1 Bölüm 1, K3
  3 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Temel Özellikleri K2 Bölüm 1, K3
  4 Başlıca Sosyal Güvenlik Sistemleri K1 Bölüm 1, K3
  5 5510 SK nun kişi bakımından kapsamı K1 Bölüm 4, K3
  6 5510 SK nun iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası K1 Bölüm 5, K3
  7 5510 SK nun hastalık ve analık sigortaları K1 Bölüm 5, K3
  8 Ara Sınav
  9 5510 SK nun Yaşlılık sigortası K1 Bölüm 6, K3
  10 5510 SK nun Yaşlılık sigortası K1 Bölüm 6, K3
  11 5510 SK nun Malullük ve Ölüm Sigortaları K1 Bölüm 6, K3
  12 5510 SK nun finansman ve primler bakımından uygulanması ve müşterek hükümler K2 Bölüm 2, K3
  13 Genel Sağlık Sigortası ve İşsizlik Sigortası K1 Bölüm 7
  14 İsteğe Bağlı Sigortalılık ve Primsiz Rejim K1 Bölüm 4
  15 Sosyal Güvenliğin Geleceği K3
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Barış Öztuna
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Tuncay, C., A., Ekmekçi, Ö. (2016). Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. Beta Yayınları, İstanbul. K2: Güzel, A., Okur, R., A., Caniklioğlu, N. (2016). Sosyal Güvenlik Hukuku. Beta Yayınları, İstanbul. K3: Ders Notları
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sosyal güvenlik kavramının, tarihsel gelişiminin ve uluslararası boyutlarının tanıtılması, Türk sosyal güvenlik sistemindeki primsiz ve primli sistemin unsurlarıyla açıklaması, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kapsam, uygulama ve finansmanın öğretilmesi.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. -
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 5
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. -
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 4
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. -
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. -
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. -
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 4
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. 4
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster