ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Psikoloji ÇEK307 GÜZ 3+0 Fakülte Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramlarını öğrenir.
  2-Sosyal psikoloji disiplininin psikoloji, sosyoloji ve antropoloji ile ilişkisini öğrenir.
  3-Sosyal psikolojide bilimsel yöntemin temel mantığını öğrenir.
  4-Sosyal psikolojide veri toplama teknikleri ve araştırma yöntemlerini örneklerle analiz eder.
  5-Sosyal etki ve uyma davranışlarını tanımlamak, uyma davranışı türlerini öğrenir.
  6-Toplum içinde yer alan bireyin davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011818
  Proje2012828
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal Psikoloji Disiplinin Tanıtımı ve Temel Kavramları K1: 1. ve 2.. BÖLÜM
  2 Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri K1: 3. BÖLÜM
  3 Sosyal Psikolojinin Temel Kuramları K1: 4. BÖLÜM
  4 Sosyal Psikolojide İlişkiler, Yakınlaşma, Saldırganlık K1: 5..ve 6.BÖLÜM
  5 Benlik, Kimlik ve Algılama K1: 7. ve 8. BÖLÜM
  6 Tutumlar ve Ön Yargı K1: 9. BÖLÜM
  7 Sosyal etki ve Uyma Davranışı K1: 10. BÖLÜM
  8 Ara Sınav
  9 Sosyal Gruplar K1: 11. BÖLÜM
  10 Bireysel ilişkiler K1: 12. BÖLÜM
  11 İletişim K1: 12. BÖLÜM
  12 İnsan İlişkileri ve Duygusal Zeka K1: 13. BÖLÜM
  13 Kişilik K1: 14. BÖLÜM
  14 Etkileme ve Yönlendirme K1: 15. BÖLÜM
  15 Liderlik K1: 15. BÖLÜM
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Güney, Salih (2017). Sosyal Psikoloji,4. Basım, Ankara: Nobel Yayıncılık. K2: Kağıtçıbaşı, Çiğdem (2014). Günümüzde İnsan ve İnsanlar- Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Basım Yayım Dağıtım.
  Yardımcı Kitap Cüceloğlu, Doğan (2000). Yeniden İnsan İnsana,. İstanbul: Remzi Kitabevi.
  Dersin Amacı Sosyal ve kültürel ortamda insan davranışlarının özelliklerini ve nedenlerini inceleyen sosyal psikoloji alanını tanıtmak, toplum içindeki insan davranışlarının altında yatan nedenleri sosyal psikolojik açıdan analiz etmek, karşılaşılacak sorunları doğru anlama, çözme ve yönlendirebilme becerisi kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramlar, sosyal psikolojide bilimsel yöntem, sosyal psikolojide veri toplama teknikleri ve araştırma yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışları ve toplum içinde yer alan bireyin davranışları ve bunların nasıl oluştuğu.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. -
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. -
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. -
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 2
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. -
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 3
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 2
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. -
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. -
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. -
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 2
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster