ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Atipik Çalışma Şekilleri ÇEK311 GÜZ 3+0 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çalışma hayatında atipik çalışma uygulamalarının gelişimini öğrenir.
  2-Çalışma hayatında bugünü değerlendirebilmek için post-fordist süreçte nelerin değiştiğini anlar.
  3-Çalışma Yaşamında geçmişi ve bugünü karşılaştırarak işgücü piyasası analizi yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1021020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   149
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,97 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Atipik iş ilişkilerine genel bakış
  2 Atipik çalışma ve esneklik türleri
  3 Atipik iş ilişkisi ve türleri
  4 Belirli süreli ve belirsiz süreli iş akitleri
  5 Kısmi Süreli Çalışma ve Türleri
  6 Çağrı Üzerine Çalışma
  7 Takım ile Kurulan İş İlişkisi,
  8 Ara Sınav
  9 Deneme Süreli/Deneme Süresiz İş
  10 Ödünç İş İlişkisi
  11 Alelade Ödünç İş İlişkisi
  12 Meslek Edinilmiş Şekilde İşçi Verme
  13 İşçi Vermede Özellikli Bazı Haller
  14 Makineyle Birlikte Personel Verilmesi
  15 Holding İçi İşçi Verme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör ................................
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Öner Eyrenci, Türkiye?de Çalışma Sürelerinin Esnekleştirilmesi, Çalışma Hayatında Yeni Gelişmeler, Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası, Antalya. Mahir, Gümüş, Post Endüstriyel Dönüşüm Süreci Açısından İşgücü Esnekliğinin Geleneksel İstihdam Modeli Üzerine Etkileri, İzmir, 2001
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Kavram olarak Atipik çalışma ve çalışma hayatında esneklik uygulamalarını ele alıp endüstri ilişkilerine yansımasını incelemektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 3
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 4
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 5
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 3
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 4
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 3
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 4
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 4
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. 4
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster