ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Sosyal Politika Tarihi ÇEK313 GÜZ 3+0 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal politika disiplinin sorun alanlarına ilişkin veri toplama, inceleme ve yorumlama yapmayı öğrenir.
  2-Alana ilişkin sorunları değerlendirmede tarihsel, teorik ve ampirik analizler yapmayı öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   116
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,87 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel Kavramlar, Önemi Ve Amaçları K2, BÖLÜM: 1; K1 BÖLÜM: 1
  2 İşçi ve İşçi Sınıfı K2, BÖLÜM: 2; K1 BÖLÜM: 1
  3 Sanayi İnkılâbı (Doğuşu, Ekonomik Düzen ve Çalışma Şartları) K1 BÖLÜM:2
  4 Sosyal Politikanın Doğuşu (Doğuşu, Doğuşun Ekonomik, Siyasi Ve Teknik Sebepleri K1 BÖLÜM:3
  5 Sosyal Politikanın Doğuşu (Fikri Sebepleri) K1 BÖLÜM:3
  6 Sosyal Politika ve Milletlerarası Teşkilatlar: Öncüler ve İlk Ortak Adımlar K1 BÖLÜM:4
  7 Sosyal Politika ve Milletlerarası Teşkilatlar: Öncüler ve İlk Ortak Adımlar K1 BÖLÜM:4
  8 Ara Sınav
  9 Sosyal Politika ve Milletlerarası Teşkilatlar: Milletlerarası Çalışma Teşkilatı K2, BÖLÜM: 2; K1 BÖLÜM:4
  10 Sosyal Politika ve Milletlerarası Teşkilatlar: Milletlerarası Çalışma Teşkilatının Yapısı, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Ve Türkiye K2, BÖLÜM: 2; K3, Bölüm 5; K1, BÖLÜM:4
  11 Sosyal Politika ve Milletlerarası Teşkilatlar: Birleşmiş Milletler K3, Bölüm 5; K1, BÖLÜM:4
  12 Sosyal Politika ve Milletlerarası Teşkilatlar: Avrupa Toplumsal Temel Kanunu K1, BÖLÜM:4
  13 Sosyal Politikaların Tarihi Gelişimi Öncü Ülkeler: İngilterede ve İsviçrede Sosyal Politika K1, BÖLÜM:5
  14 Sosyal Politikaların Tarihi Gelişimi Öncü Ülkeler: Fransada ve ABDde Sosyal Politika K1, BÖLÜM:5
  15 Sosyal Politikaların Tarihi Gelişimi Öncü Ülkeler: Fransada ve ABDde Sosyal Politika K1, BÖLÜM:5
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr Öğretim Üyesi Ahmet Yurtseven
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K:1 Talas, C. Toplumsal Politika, İmge Kitapevi Yayınları, Ankara. K:2 Koray, M., Topçuoğlu, A. (1995). Sosyal Politika, Ezgi Kitabevi Yay., Bursa,. K:3 Bedir, E., Bülbül, G., O., Özaydın, M., M.,Metin, B., Işıl Kurnaz, I., Işık, V. (2018). SOSYAL POLİTİKA I,.(Editörler: Abdurrahman İlhan - Yener ŞİŞMAN), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir.
  Yardımcı Kitap
  Dersin Amacı Osmanlı İmparatorluğundan başlayarak günümüze kadar uzanmış olan sosyal politikaların işçi sınıfını kapsayan yanını incelemek ve değişik dönemlerin kendilerine özgü koşullarında oluşan politikaları ortaya çıkararak Türk Sosyal yaşamını incelemektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. -
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 4
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 3
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. -
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 2
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. -
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 3
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 4
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 5
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster