ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamu Çalışma Hukuku ÇEK315 GÜZ 3+0 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kamu sektörü ve özel sektör istihdam yapısını ayırt eder.
  2-Kamu sektöründe istihdam edilebilecek personel türlerini sınıflandırır.
  3-Kamu Kurumlarının tabi olduğu mevzuatı gözden geçirir.
  4-Memurların tüm özlük hakları ve çalışma koşullarını ana hatları ile belirtir.
  5-Kamu sektöründe çalışan personel ile özel sektörde çalışan personelin özlük hakları arasındaki farkı açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2022040
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   159
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,3 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kamu sektörü ve kamu hizmetleri
  2 Kamu sektöründeki temel istihdam türlerine genel bakış
  3 Memurluğa giriş
  4 Memurların temel hak ve yükümlülükleri
  5 Memurların disiplin soruşturması ve İzinleri
  6 Memuriyetin sona ermesi
  7 Sözleşmeli personel statüsü ve türleri
  8 Ara Sınav
  9 Geçici personel ve kapsam dışı personel statüleri
  10 KPSS, DİS?nın ve Kamu Sektöründeki uygulamaları
  11 Kamu kurumlarında Çalışanların Statü değişiklikleri
  12 Kamu Sektöründe Özelleştirme Uygulamalarının İstihdama Etkisi
  13 Özelleştirme Sonucu işini Kaybeden Personelin Hakları
  14 İş Kaybı Tazminatı
  15 Kamu Sektöründe Kıdem Tazminatı Uygulamaları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör ..........................
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Hakan KESER Türk Kamu Sektöründe Bireysel İş İlişkileri Fevzi Demir, İş Hukuku ve Uygulaması, 2014.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Kamu sektörünün temel istihdam türleri hakkında genel bir bilgi verdikten sonra, özellikle memuriyete giriş, memuriyete hakim temel ilkeler, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilerin kamu sektöründeki çalışma koşulları ve özlük haklarını öğretmek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 5
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 5
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 4
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 4
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 4
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 4
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster