ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamu Çalışma Hukuku ÇEK315 GÜZ 3+0 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kamu sektörü ve özel sektör istihdam yapısını ayırt eder.
  2-Kamu sektöründe istihdam edilebilecek personel türlerini sınıflandırır.
  3-Kamu Kurumlarının tabi olduğu mevzuatı gözden geçirir.
  4-Memurların tüm özlük hakları ve çalışma koşullarını ana hatları ile belirtir.
  5-Kamu sektöründe çalışan personel ile özel sektörde çalışan personelin özlük hakları arasındaki farkı açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2022040
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   159
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,3 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kamu sektörü ve kamu hizmetleri
  2 Kamu sektöründeki temel istihdam türlerine genel bakış
  3 Memurluğa giriş
  4 Memurların temel hak ve yükümlülükleri
  5 Memurların disiplin soruşturması ve İzinleri
  6 Memuriyetin sona ermesi
  7 Sözleşmeli personel statüsü ve türleri
  8 Ara Sınav
  9 Geçici personel ve kapsam dışı personel statüleri
  10 KPSS, DİS?nın ve Kamu Sektöründeki uygulamaları
  11 Kamu kurumlarında Çalışanların Statü değişiklikleri
  12 Kamu Sektöründe Özelleştirme Uygulamalarının İstihdama Etkisi
  13 Özelleştirme Sonucu işini Kaybeden Personelin Hakları
  14 İş Kaybı Tazminatı
  15 Kamu Sektöründe Kıdem Tazminatı Uygulamaları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör ..........................
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Hakan KESER Türk Kamu Sektöründe Bireysel İş İlişkileri Fevzi Demir, İş Hukuku ve Uygulaması, 2014.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Kamu sektörünün temel istihdam türleri hakkında genel bir bilgi verdikten sonra, özellikle memuriyete giriş, memuriyete hakim temel ilkeler, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilerin kamu sektöründeki çalışma koşulları ve özlük haklarını öğretmek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 5
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 5
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 4
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 4
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 4
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 4
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 4
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 3
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. 4
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster