ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İstihdam ve İşsizlik ÇEK304 BAHAR 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İstihdam ve işsizlik kavramlarını açıklar.
  2-İşsizlik ile ilgili değerlendirme yapar.
  3-İşsizliğin ölçümü ile ilgili hesaplama yapar.
  4-İşsizlikle mücadele politikaları ile ilgili karşılaştırma yapar.
  5-Yeni gelişmelerin iş gücü piyasalarına etkisini analiz eder.
  6-Teknolojinin iş gücü piyasalarına etkisini yorumlar.
  7-Küreselleşmenin iş gücü piyasalarına etkisini yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   156
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,2 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İstihdam ve İşsizlikle İlgili Kavramların Tanımlanması
  2 Emek Piyasası ve Özellikleri
  3 Aktif Nüfus, İş Gücü, İstihdam, İş Gücüne Katılım Oranı (İKO), Bağımlılık Oranı, Eksik İstihdam
  4 İstihdam ve İşsizlik Kavramının Teorik Temelleri, Klasik Okul (Klasik İstihdam Teo.) Klasik Modelde İş Gücü Piyasası
  5 İstihdam ve İşsizlik, Keynesyen Okul, Neo-Klasik Okul, Yapısalcı Okul
  6 Çağdaş İktisadi Yaklaşımlar
  7 Üretim İlişkileri ve İstihdam
  8 Ara Sınav
  9 İstihdam sorunları; Eksik İstihdam
  10 İşsizlik; İşsizlik Tanımı, Oranı, Ölçülmesi
  11 İşsizlik Türleri (Gizli, Açık, Geçici, Yapısal, Konjonktürel, Mevsimlik)
  12 İstihdam ve İşsizliğin Mikroekonomik Analizi; Firma İş Gücü Arz ve Talebi
  13 İstihdam ve İşsizliğin Makroekonomik Analizi
  14 Dünyada İstihdam ve İşsizlik
  15 Türkiye?de İstihdam ve İşsizlik
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim. Üyesi Ahmet YURTSEVEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Prof. Dr. Arif YAVUZ, İşgücü, İstihdam ve Kriz Olgusu . İTO yayınları, İstanbul,2012 Berrin Ceylan-Ataman, İşsizlik ve İstihdam Politikaları, AÜ SBF Yayınları, Ankara, 1998.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramları öğrenme ve istihdam ve işsizlikle ilgili analiz politika üretebilme yeteneği kazandırma.
  Dersin İçeriği -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster