ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İstihdam ve İşsizlik ÇEK304 BAHAR 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İstihdam ve işsizlik kavramlarını açıklar.
  2-İşsizlik ile ilgili değerlendirme yapar.
  3-İşsizliğin ölçümü ile ilgili hesaplama yapar.
  4-İşsizlikle mücadele politikaları ile ilgili karşılaştırma yapar.
  5-Yeni gelişmelerin iş gücü piyasalarına etkisini analiz eder.
  6-Teknolojinin iş gücü piyasalarına etkisini yorumlar.
  7-Küreselleşmenin iş gücü piyasalarına etkisini yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   156
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,2 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İstihdam ve İşsizlikle İlgili Kavramların Tanımlanması
  2 Emek Piyasası ve Özellikleri
  3 Aktif Nüfus, İş Gücü, İstihdam, İş Gücüne Katılım Oranı (İKO), Bağımlılık Oranı, Eksik İstihdam
  4 İstihdam ve İşsizlik Kavramının Teorik Temelleri, Klasik Okul (Klasik İstihdam Teo.) Klasik Modelde İş Gücü Piyasası
  5 İstihdam ve İşsizlik, Keynesyen Okul, Neo-Klasik Okul, Yapısalcı Okul
  6 Çağdaş İktisadi Yaklaşımlar
  7 Üretim İlişkileri ve İstihdam
  8 Ara Sınav
  9 İstihdam sorunları; Eksik İstihdam
  10 İşsizlik; İşsizlik Tanımı, Oranı, Ölçülmesi
  11 İşsizlik Türleri (Gizli, Açık, Geçici, Yapısal, Konjonktürel, Mevsimlik)
  12 İstihdam ve İşsizliğin Mikroekonomik Analizi; Firma İş Gücü Arz ve Talebi
  13 İstihdam ve İşsizliğin Makroekonomik Analizi
  14 Dünyada İstihdam ve İşsizlik
  15 Türkiye?de İstihdam ve İşsizlik
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim. Üyesi Ahmet YURTSEVEN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Yurtseven

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Prof. Dr. Arif YAVUZ, İşgücü, İstihdam ve Kriz Olgusu . İTO yayınları, İstanbul,2012 Berrin Ceylan-Ataman, İşsizlik ve İstihdam Politikaları, AÜ SBF Yayınları, Ankara, 1998.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramları öğrenme ve istihdam ve işsizlikle ilgili analiz politika üretebilme yeteneği kazandırma.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 5
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 4
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 5
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 2
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. -
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. -
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster