ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Sosyal Politika ÇEK308 BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası sosyal politikanın doğuşunu ve gelişimini anlatır.
  2-Uluslararası Çalışma Örgütünün yapısı ve işleyişini belirtir.
  3-Uluslararası sosyal politika ilke ve kurallarının hazırlanmasını gösterir.
  4-Uluslararası sosyal politika ilke ve kurallarının üye ülkelerde uygulamaya konulmasını tanır.
  5-UÇÖ. Normlarının üye ülkelerde gelirin yaratılması ve dağıtılmasına etkisini saptar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4514040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5514545
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uluslararası Sosyal Politikaya Kavramsal Bakış
  2 Uluslararası Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi
  3 Uluslararası Sosyal Politikanın Oluşumunda Rol Oynayan Nedenler ve Örgütler
  4 Uluslararası Sosyal Politikanın Aktörleri (BM)
  5 Uluslararası Sosyal Politikanın Aktörleri (ILO)
  6 Uluslararası Sosyal Politikanın Aktörleri (ILO)
  7 Uluslararası Sosyal Politikanın Aktörleri (IMF ve Dünya Bankası)
  8 Ara Sınav
  9 Uluslararası Sosyal Politikanın Bölgesel Aktörleri (Avrupa Konseyi)
  10 Uluslararası Sosyal Politikanın Bölgesel Aktörleri (Avrupa Birliği)
  11 Uluslararası Sosyal Politikanın Bölgesel Aktörleri (Avrupa Birliği)
  12 Uluslararası İşçi ve İşveren Örgütleri
  13 Doğu Asya ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Politika
  14 Uluslararası Sosyal Politika ve Küreselleşme
  15 Uluslararası Sosyal Politika ve Göç
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr.Öğretim Üyesi Emrah ÖZDEMİR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Pir Ali KAYA; Uluslararası Sosyal Politika. Siyasal Kitabevi Yayınları, Ankara, 2014. Aysen TOKOL; Uluslararası Sosyal Politika, Dora Yayınevi, Bursa, 2013. Pete AlCOCK vd.; Sosyal Politika, Ankara, 2011.
  Yardımcı Kitap Mesut Gülmez; Uluslararası Sosyal Politika. 2. Baskı, Hatiboğlu Yayınları: 144, Ankara, Mayıs 2008.
  Dersin Amacı Uluslararası sosyal politikanın yanlarını, onların oluşturduğu uzmanlık kuruluşu olarak Uluslararası Çalışma Örgütünü, örgütün sosyal adalet ve sosyal barış hedeflerine ulaşmak için hazırlanan evrensel ilke ve kurallar ile bu kuralların üye ülkelerde uygulamaya konulmasının gerekçe, biçim ve sonuçlarını öğrenmektir.
  Dersin İçeriği -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster