ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ÇEK401 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş Sağlığı ve güvenliği mevzuatını öğrenir.
  2-İş kazalarının nedenlerini analiz eder.
  3-İş sağlığını etkileyen faktörlerini ve gerekli önlemlerini öğrenir.
  4-Risk değerlendirme sürecini öğrenir.
  5-İş güvenliği kültürü faktörlerini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013535
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   182
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,07 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram ve Kurallarının Gelişimi K1- sayfa: 7-10
  2 Türkiye`de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği K1- sayfa:15-28
  3 İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü K1- sayfa: 11-14
  4 İş kazaları K1 -sayfa: 456-473
  5 İşyeri ortam faktörleri ve iş hijyeni K2 - sayfa: 101-112
  6 İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri K2 -sayfa: 33-46
  7 Meslek Hastalıkları K3- Ünite 1- sayfa: 1-19
  8 Ara Sınav
  9 Risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi K2- sayfa: 85-100
  10 Çalışma yaşamında özel risk grupları K1 -sayfa: 490-492
  11 Çalışan sağlığının korunmasında kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanılması K2- sayfa: 399-406
  12 İş Sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri K1- sayfa: 109-115
  13 İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri K1- sayfa: 87-103
  14 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı K2 - sayfa: 423-456
  15 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı K2- sayfa: 423-456
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğretim Görevlisi Seçil Ayanoğlu
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Yeni Mevzuat Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgileri.(2015). İlgi Matbaacılık. Ankara. K2. Bilir, N., (2016). İş Sağlığı ve Güvenliği. Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara. K3. Meslek Hastalıkları. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
  Yardımcı Kitap YK 1. Özkılıç, Ö., (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme. Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK) Yayını, Ankara. YK2. Demirbilek,T., (2005). İş Güvenliği Kültürü, Legal Yayınları, İstanbul, YK3. İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Sorunlar ve Çözüm Yolları, Türk-İş Yayını, Ankara, 2011. YK4. İş Kazaları ve Meslek Hastalığı Uygulamaları, Türk-İş Yayını, Ankara, 2011.
  Dersin Amacı İş Sağlığı ve güvenliğinin çeşitli yönlerini anlamak, bir işletmede iş sağlığı ve güvenliği programını hazırlama, uygulama ve değerlendirme becerisini kazanmaktır.
  Dersin İçeriği İş Sağlığı ve Güvenliği kavram ve kurallarının gelişimi, Türkiye`de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği, İş Sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü, İş kazaları, İşyeri ortam faktörleri ve iş hijyeni, İş Sağlığı güvenliği ve uygulama ilkeleri, Meslek hastalıkları, Risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi, Çalışma yaşamında özel risk grupları, Çalışan Sağlığının korunmasında KKd kullanılması, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri, İş Sağlığı ve güvenlkiği hizmetleri, İş Sağlığı ve güvenliği mevzuatı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. -
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 2
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. -
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 3
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. -
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. -
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. -
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. -
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. -
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 5
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 3
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster