ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ÇEK401 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını tanır
  2-İş kazalarının nedenlerini analiz edebilme ve gerekli önlemleri sıralar
  3-İş sağlığını etkileyen faktörleri açıklayabilme ve gerekli önlemleri önerir
  4-Risk değerlendirme sürecini açıklar.
  5-İş güvenliği kültürü faktörlerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10166
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10166
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013535
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramların İncelenmesi
  2 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi
  3 İş Kazaları-Modelleri ve Meslek Hastalığı-Türleri
  4 İş Kazası ve Ergonomi İlişkisi
  5 İş kazalarında ilk yardım
  6 İş kazalarında ilk yardım
  7 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Sosyal ve Ekonomik Boyutu
  8 Ara Sınav
  9 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu 1: Anayasa ve Yasalar
  10 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu 2: Yönetmelikler
  11 Avrupa Birliği`nde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
  12 İş Güvenliği Davranışı ve İş Güvenliği Kültürü
  13 İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
  14 İş Hijyeni ve Kişisel Koruyucu Donanımlar
  15 Risk Yönetimi ve OHSAS/TS 18000 Standardı
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cem Karakoç
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ömer Cem Karakoç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tunç Demirbilek, İş Güvenliği Kültürü, Legal Yayınları, İstanbul, 2005 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Sorunlar ve Çözüm Yolları, Türk-İş Yayını, Ankara, 2011. İş Kazaları ve Meslek Hastalığı Uygulamaları, Türk-İş Yayını, Ankara, 2011.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İşçi sağlığı ve iş güvenliğini çeşitli yönleriyle kavramak, bir işletmede işçi sağlığı ve iş güvenliği programını hazırlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme becerisini kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 5
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 4
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 5
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 3
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 3
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 3
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 3
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 4
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 5
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 5
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 3
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 3
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster