ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sendika Hukuku ÇEK403 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sendikalar Hukukuna ilişkin temel kavramlarını öğrenir.
  2-Sendikaların açılış ve kapatılmasına ilişkin hukuki süreçlerini öğrenir.
  3-Sendikaların üyelik uygulamalarına ilişkin hukukunu öğrenir.
  4-Sendikaların denetimini öğrenir.
  5-Sendikalar Hukukuna ilişkin örnek olayları analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)148112
  Ödevler30133
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   177
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,9 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uluslararası Çalışma Örgütü K1:Bölüm 1
  2 Sendika Özgürlüğü, Sendika Kavramı ve Unsurları K1:Bölüm 2
  3 Sendikaların Kurulması K1:Bölüm 3
  4 Sendika ve Konfederasyonun Organları ve üyeliğin kazanılması K1:Bölüm 4
  5 Üyelik İlişkisinden doğan hak ve borçlar K1:Bölüm 5
  6 Üyeliğin askıya alınması ve sona ermesi K1:Bölüm 6
  7 Sendikal Faaliyet Güvencesi ve Üyelik Güvencesi K1:Bölüm 7
  8 Ara Sınav
  9 İşçi Kuruluşu Yöneticiliği ve Güvencesi K1:Bölüm 8
  10 İşçi Kuruluşu Yöneticiliği ve Güvencesi I K1:Bölüm 8
  11 İşyeri Sendika Temsilciliği ve Güvencesi, Kuruluşların Dava Ehliyeti K1:Bölüm 9
  12 İşyeri Sendika Temsilciliği ve Güvencesi, Kuruluşların Dava Ehliyeti I K1:Bölüm 9
  13 Kuruluşların faaliyetleri ve Gelir/Giderlerindeki Sınırlamalar K1:Bölüm 10
  14 Kuruluşların faaliyetleri ve Gelir/Giderlerindeki Sınırlamalar I K1:Bölüm 10
  15 Kuruluşların Faaliyetlerinin Durdurulması, Kapatma ve Sona Erme K1:Bölüm 11
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr.Öğr.Üyesi Firdes Şeyda Kahraman
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Ekmekçi, Ömer (2019). Toplu İş Hukuku Dersleri. Oniki Levha Yayınları: İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sendikalar Kanununa göre, işçi ve işveren sendikalarını kuruluş, işleyiş, faaliyet ve özgürlükleri açısından incelemek.
  Dersin İçeriği Mevcut Yasal Düzenlemelere Göre Sendika Kavramı, Unsurları, Sendika Özgürlüğü ve Korunması, Sendikaların Kuruluşu, İşleyişi, Sendikaya Üye Olma, Üyeliğin Sona Ermesi, Hakları, Yükümlülükleri, Güvencesi, Sendikaların Yasal Faaliyetleri, Sendika Gelir ve Giderleri, Sendikaların Denetimi ve Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi. İşleyişi, Sendika ve Konfederasyonların Organları, Sendika Üyeliği, Sendika ve Konfederasyonların Teşkilatlanması, Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetlerinin Hukuki Açıdan İncelenmesi, Sendikalar Hukukuna İlişkin Güvenceler, Sendika ve Konfederasyonların Gelir ve Giderleri ve Denetlenmesi, Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetlerinin Durdurulması, Sendika ve Konfederasyonların Sona Ermesi ve Hükümleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. -
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 5
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. -
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 2
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 3
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. -
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. -
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 3
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 4
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 4
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster