ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genç İşsizliği ve İstihdam ÇEK417 GÜZ 3+0 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Konuya ilişkin temel kavramları öğrenir.
  2-İstihdam ve işsizlik arasındaki ilişkiyi kurar.
  3-İstihdam politikalarını tanır.
  4-Genç işsizliğinin önlenmesine istihdam politikalarını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011515
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   121
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,03 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Konuya ilişkin kavramsal çerçeve
  2 Genç ve gençlik
  3 İstihdam ve İşsizlik
  4 İşsizliğin türleri
  5 İşsizliğin görünümü
  6 Dünyada ve Türkiye?de genç işsizliğinin görünümü
  7 Genç İşsizliğinin nedenleri
  8 Ara Sınav
  9 Genç işsizliğinin sonuçları
  10 Genç işsizliği ile mücadele ve istihdam politikaları
  11 Kamu istihdam politikaları
  12 İşgücü Piyasası Eğitim Programları
  13 İş Oluşturma Programları
  14 Bilgilendirme işe yerleştirme hizmetleri
  15 Aktif İstihdam politikaları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar GÜNDOĞAN, Naci ve Kemal BİÇERLİ (2004). Çalışma Ekonomisi, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1461. GÜNDOĞAN, Naci (1999). ?Genç İşsizliği ve Avrupa Birliği?ne Üye Ülkelerde Uygulanan Genç İstihdamı Politikaları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 54(1), Ocak-Mart 1999,
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Gençlerde işsizliğin ekonomik ve sosyal boyutlarının kavranması, genç işsizliğinin önlenmesinde istihdam politikalarının öğretilmesi.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 4
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 4
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 5
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 4
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 3
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 5
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 4
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. 4
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster