ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`de Çalışma İlişkilerinin Tarihi Gelişimi ÇEK408 BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Cumhuriyet Türkiye`sinde çalışma yaşamına ilişkin yaşanan gelişmeler ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur
  2-Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki yaşanan değişimin çalışma yaşamına olan etkisi hakkında bilgi edinir.
  3-Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki yaşanan değişimin tarihsel perspektif içinde kavranmasını sağlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   170
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,67 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çalışma ilişkileri kavramı ve Batıda sanayi devrimi öncesi çalışma sorunları
  2 Sanayi devrimi sonrası çalışma sorunları
  3 Sanayi devrimi öncesi mesleki örgütlenmeler, sorunlar ve düzenlemeler
  4 Cumhuriyet öncesi dönemde çalışma yaşamı ve düzenlemeler
  5 Büyük Millet Meclisi döneminde çalışma yaşamı
  6 Cumhuriyetin ilanından 1940?lara kadar çalışma yaşamı ve düzenlemeler
  7 Türkiye?de işçi hareketleri
  8 Ara Sınav
  9 Tek partili dönemden çok partili döneme geçiş ve Demokrat Parti
  10 Demokrat Parti sonrası yeni yapılanmaların çalışma yaşamına etkileri
  11 Ekonomide ve siyasi yaşamda çalkantılı yıllar ve 12 Eylül 1980
  12 Askeri yönetim ve yeniden demokratik yapılanma
  13 1990?lar Türkiye?sinden 2000?li yıllara çalışma yaşamı
  14 2000`lerden günümüze gelişmeler
  15 Küreselleşmenin çalışma ilişkilerine etkileri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Ahmet YURTSEVEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Mesut Gülmez, 1936 Öncesi Türkiye?de Çalışma İlişkileri, TODAİ, Ankara; Ahmet Makal, Türkiye?de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946, İmge Kitabevi, Ankara, 1999; Erdinç Yazıcı, Osmanlı?dan Günümüze İşçi Hareketleri, a Kitap, Ankara, 2010 Türk Endüstri İlişkileri Sistemi Prof. Dr. Aysen TOKOL. Ezgi Kitabevi. Bursa
  Yardımcı Kitap Yıldırım Koç, Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi, Epos Yayınları, Ankara, 2010.
  Dersin Amacı Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki yaşanan değişimin çalışma yaşamına olan etkisi ve sonuçlarının tarihsel perspektif içinde kavranmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 5
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 5
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 3
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 4
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 4
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 3
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 4
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster