ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Özel Sigortacılık Teknikleri ÇEK412 BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal sigortalar ile özel sigortalar arasındaki temel farklılıkları ortaya koyar.
  2-Özel sigortaların kavram ve ilkelerini tanımlar.
  3-Özel sigorta kurallarının unsurlarını tespit eder.
  4-Özel sigorta kurallarını günlük hayattaki olaylara uygular.
  5-Basit bir sigorta sözleşmesini yasal koşullarına uygun biçimde hazırlar.
  6-Bireysel Emeklilik sisteminin temel özellikleri ve yararlanma koşullarını tanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   184
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,13 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sigorta ve sosyal sigorta temel kavramları K1:1 . BÖLÜM
  2 Sosyal Sigorta-Özel Sigorta ayrımı K1:1 . BÖLÜM
  3 Özel sigortaların dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi K1:2. BÖLÜM
  4 Özel sigorta mevzuatına genel bakış ve özel sigortaların yasadaki düzenlenme biçimi K1:2 . BÖLÜM
  5 Sigorta işlemlerinde kullanılan belgeler K1:3. BÖLÜM
  6 Sigorta türleri K1:4 . BÖLÜM
  7 Mal ve mal varlığı sigortası K1:5 . BÖLÜM
  8 Ara Sınav
  9 Kişi sigortaları K1:6. BÖLÜM
  10 Bireysel Emeklilik sisteminin genel özellikleri K1:7. BÖLÜM
  11 Sigorta işletmelerinin organizasyonu K1:8 . BÖLÜM
  12 Sigorta işletmelerinin dış organları K1:9 . BÖLÜM
  13 Türkiye`de sigortacılık endüstrisi K1:10 . BÖLÜM
  14 Uluslararası sigortacılık kurumları K1:11 . BÖLÜM
  15 Sigorta İşlemlerinin denetimi K1:12 . BÖLÜM
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL, Sigortacılık Bilgisi, Seçkin Yayıncılık. K2: Murat ÖZBOLAT, Temel Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, 2011.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Özel Sigorta Hukukunun kavram ve ilkelerini teorik ve yargı kararlarıyla uygulamalı olarak tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Özel sigortaların kavram ve ilkeleri, Bireysel Emeklilik sisteminin temel özellikleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 4
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 5
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 3
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 4
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 4
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 5
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 4
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. 3
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster