ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi ÇEK203 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal Diyalog Sosyal Diyalog Kavramının Unsurlarını öğrenir.
  2-Dünyada Sosyal Diyalog Uygulamaları ve Sosyal Diyalog ve Endüstri İlişkilerini öğrenir.
  3-Demokrasi ve Endüstriyel Demokrasi Kavramları ve Dünyada ve Türkiye`de Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi Süreçlerini analiz eder.
  4-Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasinin Tarafları ve Yöntemleri ve Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasinin Hukuki Çerçevesini öğrenir.
  5-Dünyada ve Türkiye`de Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi Süreçleri Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasinin Tarafları ve Yöntemlerini öğrenir.
  6-Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasinin Hukuki Çerçevesi Avrupa Birliğinde Endüstriyel Demokrasi ve Uygulamalarını Karşılaştırmalarını analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   188
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,27 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal Diyalog K1 Bölüm 1
  2 Sosyal Diyalog Kavramının Unsurları K1 Bölüm 1
  3 Dünyada Sosyal Diyalog Uygulamaları K1 Bölüm 1
  4 Sosyal Diyalog ve Endüstri İlişkileri K1 Bölüm 2
  5 Demokrasi ve Endüstriyel Demokrasi Kavramları K1 Bölüm 2
  6 Dünyada ve Türkiye?de Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi Süreçleri K1 Bölüm 2
  7 Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasinin Tarafları ve Yöntemleri K1 Bölüm 3
  8 Ara Sınav
  9 Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasinin Hukuki Çerçevesi K1 Bölüm 3
  10 Avrupa Birliğinde Endüstriyel Demokrasi ve Uygulamaları K1 Bölüm 3
  11 Türkiye`de Karşılaştırmalı Olarak Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi Uygulamaları K1 Bölüm 4
  12 Küreselleşme Süreci K1 Bölüm 4
  13 Küreselleşme Süreci ve Endüstriyel Demokrasiye Etkileri K1 Bölüm 4
  14 Endüstriyel Demokrasinin Geleceği K1 Bölüm 5
  15 Öngörüler ve Değerlendirmeler K1 Bölüm 5
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Şuayip TURAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları .........
  Kaynaklar K 1: Koray Meryem ve Çelik Aziz (2007). Avrupa Birliği ve Türkiye`de Sosyal Diyalog, Belediye-İş Sendikası Yayınları, Ankara. K 2: Engin Murat (2012). İşgücünün Temsili ve İşyerinde Sosyal Diyalog, Beta Yayıncılık, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Işığıçok Özlem (2007). Sosyal Diyalog, Ezgi Kitabevi, Bursa. Ünsal Engin (2002). Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı endüstri ilişkilerinin temelini oluşturan sosyal diyalog kavramı çerçevesinde endüstriyel demokrasinin neyi ifade ettiğini anlatmak ve bu bağlamda öğrencilere gerekli bilgi vermek
  Dersin İçeriği Sosyal diyalog, çalışma barışı, toplumsal uzlaşma ve endüstriyel demokrasi kavramlarını, işlevlerini açıklayabilme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. -
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 5
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 3
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. -
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. -
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. 5
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 4
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 3
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. 5
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster