ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Güvenlik Teorileri ÇEK418 BAHAR 3+0 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bir sosyal politika aracı olarak sosyal güvenliği yerini değerlendirir.
  2-Bir insan hakkı ve devlet görevi olarak sosyal güvenliği tanımlar.
  3-Gelişmiş ülke sosyal güvenlik sistemleri ile ülkemiz sosyal güvenlik sistemini karşılaştırabilecek bilgileri tartışır.
  4- Herhangi bir ülkede ilk defa kurulacak bir sosyal güvenlik sisteminin kuruluş aşamalarını ve problemlerini analiz eder.
  5-Gelişmiş ülkelerin tecrübelerinden hareketle sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemlerinin temel özelliklerini değerlendirir.
  6-İktisadi, sosyal ve kültürel yapı özelliklerinin sosyal güvenlik sistemlerine etkisini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler2012828
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011818
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal Güvenlik Kavramı
  2 Dünya`da Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi
  3 Türkiye`de Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi
  4 Sosyal Sigorta
  5 Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet
  6 Sosyal Risk Kavramı
  7 Sosyal Risklerin Sınıflandırılması
  8 Ara Sınav
  9 Sosyal Risklere Karşı Sigorta Yardımıyla Korunma
  10 Sosyal Sigortalardan Sağlanan Yardımlar
  11 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansman Kaynakları; Primler Vergiler ve Devlet Katkıları
  12 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansman Yöntemleri
  13 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Fonları
  14 Sosyal Güvenliğin Uluslararası Boyutları ve Çağdaş Sosyal Güvenliğin Önemi
  15 Türkiye`de Sosyal Güvenlik Sisteminde Çağdaş Gelişmeler ve Günümüzdeki Durum
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doktor Öğretim Üyesi Barış Öztuna
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tuncay, C., Ekmekçi, Ö. (2013) Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları. İstanbul
  Yardımcı Kitap Gerek, N. (2013) Sosyal Güvenlik Hukuku. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; Güzel, A., Okur, A.R., Caniklioğlu, N. (2013) Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul; Şakar, M. (2004) Sosyal Sigortalar Uygulaması. İstanbul.
  Dersin Amacı Sosyal politikanın en kapsamlı aracı olarak sosyal güvenlikle ilgili temel bilgileri vermek
  Dersin İçeriği Sosyal Güvenlik ile ilgili temel bilgiler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. 4
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 5
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. 5
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. -
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 4
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. 4
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. -
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. 5
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 4
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster