ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Refah Devleti ÇEK411 GÜZ 3+0 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Refah sistemleri sınıflandırmasını ve refah sistemlerini analiz eder.
  2-Ayırt edici unsurlarıyla liberal refah sistemini öğrenir.
  3-Ayırt edici unsurlarıyla muhafazakâr refah sistemini öğrenir.
  4-Ayırt edici unsurlarıyla sosyal demokrat refah sistemini öğrenir.
  5-Refah sistemlerinde görülen değişim / dönüşümünü analiz eder.
  6-Sosyal devletin ve refah sistemlerinin geleceğini analiz eder.
  7-Sosyal devletin tarihsel gelişimini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)010
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012828
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013838
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   108
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,6 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Refah Devleti ile İlgili Temel Kavramlar K2, BÖLÜM:1; K1, BÖLÜM:1
  2 Refah Devletinin tarihi Gelişimi K2, BÖLÜM:4; K1, BÖLÜM: 1
  3 Refah Devletinin Sosyal Görevler K2, BÖLÜM:2
  4 Refah Devletinin Sınıflandırılması K2, BÖLÜM:3; K1, BÖLÜM: 1
  5 Çalışma Kavramı K1, BÖLÜM:1
  6 Refah sisteminin dönüşmesi K1, BÖLÜM: 2
  7 Refah sisteminin dönüşmesi K1, BÖLÜM: 2
  8 Ara Sınav
  9 Çalışmanın Değişen Yüzü K1, BÖLÜM: 2
  10 Toplumsal Riskler Bağlamında Yeni Refah İhtiyaçları K1, BÖLÜM: 2
  11 Çalışma Refah İlişkisi K1, BÖLÜM: 2
  12 Türkiyenin Refah Dinamikleri K1, BÖLÜM: 3
  13 Türkiyenin Refah Dinamikleri Üzerinde Etkili Olan Gelişmeler K1, BÖLÜM: 3
  14 Değişen Refah Anlayışı ve Türkiyede Çalışma-Refah İlişkisi. Türkiyenin Refah Rejimi Sınıflamaları İçindeki Yeri K1, BÖLÜM: 3
  15 Değişen Refah Anlayışı ve Türkiyede Çalışma-Refah İlişkisi. Türkiyenin Refah Rejimi Sınıflamaları İçindeki Yeri K1, BÖLÜM: 3
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yurtseven
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1:Metin, Banu ve Özaydın, Merve, Mehmet (2016). Çalışma ve Refah, Gazi Kitapevi Yayınları, Ankara. K2:Özdemir, Süleyman (2007). Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap
  Dersin Amacı Refah devletini anlayabilmek
  Dersin İçeriği Sosyal devlet ve refah sistemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme. -
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme. 4
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme. 4
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme. -
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme. 5
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme. 3
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme. -
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme. -
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme. -
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme. 3
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme. -
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme. -
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster